Tag: Brasilien

Brasilien: framgångsrika åtgärder för att skydda regnskog

Avskogningen i Brasilien är ett stort problem. Men i den så kallade Karibkorridoren i Amazonas regnskog har vår samarbetspartner Ideflor-Bio stärkt sin ställning och skyddat en del av skogen. Det har skett genom utbildning och genom patrullering av området. Båda dessa insatser hjälper till att skydda regnskogen. Under året som gått har vi också stärkt samarbetet med samhällenas miljöråd och fått i gång ett samarbete med lokalbefolkningen.

Nicolas Desagher/Azote Library

Avskogningen i de 3,2 och 0,6 miljoner hektar stora områdena Trombetas och Faroreservaten har glädjande nog varit näst intill obefintlig under året som gått! I en del av Paru som omfattar 3,6 miljoner hektar har viss skövling skett, men vi har påbörjat arbetet för att motverka ytterligare nedhuggning.

Risk att hela ekosystemet förändras
Amazonas tål inte hur mycket avskogning som helst. Det finns en risk att hela ekosystemet förändras och att det stora området förvandlas till savann i stället för regnskog. Förlusten av regnskog leder också till en tydlig minskning av det rika växt- och djurlivet samtidigt som det hotar urfolkens existens i området.

Vi driver projekt i Brasilien tillsammans med Regnskogsföreningen och miljöorganisationer i landet. Vi har riktat in oss på att arbeta tillsammans med urfolken som har en stor kompetens när det gäller kartläggning, skötselplaner och skyddsarbete.

Läs mer om vårt projekt i Brasilien!

Rädda Regnskog bidrar till att bevara regnskog i Amazonas

Att regnskogen är avgörande för klimatet vet de flesta om. Dessutom ger regnskogen liv åt hundratusentals djurarter och är även många människors hem. Skälen till att bevara regnskogen är därför många.

Brasilien är känt för sina mäktiga och stora regnskogar men dessvärre också för skövlingen av dessa. Det är ett stort problem, menar Miguel Jaramillo, styrelseledamot i Rädda Regnskog som stöttar flera projekt i den så kallade Karibkorridoren i norra Amazonas.

– Den mest effektiva åtgärden för att bromsa klimatförändringarna är så enkel som att bevara jordens natur. Därför kämpar vi för att rädda regnskog, säger han.

Rädda Regnskog arbetar i Brasilien med projekt tillsammans med Regnskogsföreningen i landet. Sedan 2013 har de tillsammans med ECAM, en miljöorganisation som varit verksam i Amazonas sedan 2002, riktat in sig på att arbeta tillsammans med urfolken och har utvecklat en stor kompetens när det gäller kartläggning, skötselplaner och skyddsarbete.

– Vi arbetar så effektivt vi kan med de förutsättningar som finns på olika platser, från direkta inköp av skog för skydd genom samarbeten, utbildning och utveckling av alternativa hållbara metoder inom exempelvis jordbruk och turism, säger Miguel.

En som har sett resultaten på nära håll är projektledaren Ulf Rasmusson som har varit på plats i Brasilien för att följa upp projekten. Han berättar:

– Arbetet har fått en mycket lovande start och jag är positivt överraskad av att se hur mycket man har lyckats åstadkomma med relativt små medel.

Bland annat ser han positivt på beslutet att bygga stationer vid gränsen till reservaten vid både Faro och Trombetas. I Paru kommer det förhoppningsvis snart att fattas beslut att bygga en station vid gränsen mellan Paru och det intilliggande Serra Azul-området. I delar av området Serra Azul pågår också ett arbete för att hindra avverkningen till följd av jordbruk och boskapsskötsel. Ytterligare ett initiativ går ut på att utbilda lokala parkvakter.

– Det är hoppgivande och glädjande att se hur våra insamlade medel används i ett sammanhang som förstärker bevarande av flera miljoner hektar regnskog, avslutar Miguel.

Brasilien

Regnskogen som påverkar hela världen

I norra av Brasilien finns världens största skogsområde – Amazonas – som med sin enorma storlek påverkar hela världens klimat. I takt med att skogen skövlas förvärras klimatförändringarna. För att motverka det är Rädda Regnskog på plats. 

Amazonas är av stor betydelse för det Jordens klimat. Skogen binder och håller mycket kol och via fotosyntesen skapas syre. Skogen bidrar också genom att skapa sitt eget nederbördsmönster.

Avskogningen av Amazonas ett stort problem. År 2005 var en femtedel av skogen nedhuggen och för varje år som går reduceras den med ytterligare mellan 1,5 och 4 procent. Gruvverksamhet, boskapsskötsel och jordbruk är några av orsakerna till den omfattande avskogningen.

Risk att hela ekosystemet förändras

Men Amazonas tål inte hur mycket avskogning som helst. Det finns en risk att hela ekosystemet förändras och att det stora området förvandlas till savann i stället för regnskog. Förlusten av regnskog leder också till en tydlig minskning av det rika växt- och djurlivet samtidigt som det hotar urfolkens existens i området.

Rädda Regnskog driver projekt i Brasilien tillsammans med Regnskogsföreningen och miljöorganisationer i landet. Vi har riktat in oss på att arbeta tillsammans med urfolken som har en stor kompetens när det gäller kartläggning, skötselplaner och skyddsarbete.

Fakta

  • Brasilien omfattar större delen av Amazonas och rymmer hälften av Sydamerikas befolkning.
  • Amazonas är världens största sammanhängande skogsområde.
  • Amazonas är den mest artrika skogen på hela jorden.
  • År 2005 var en femtedel av skogen nedhuggen och för varje år som går så reduceras den med ytterligare mellan 1,5 och 4 procent.

Din hjälp behövs.

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Ett fantastiskt år för Rädda Regnskogs projekt

Året har bjudit på många dramatiska och klimatrelaterade händelser, såväl i Sverige som i världen. Kanske ledde den torra sommaren till att Rädda Regnskog har fått väldigt många fler givare. Eller var det vår nya webshop som gjorde underverk, eller det faktum att vi nu fått 90-konto? Mycket har utvecklats under 2018 – vi fick även besök av våra partners från Sydamerika som hade många viktiga möten och presenterade sitt arbete under ett uppskattat seminarium.

Styrelseledamöter från Föreningen Rädda Regnskog och Regnskogsföreningen tillsammans med partners från Brasilien, Colombia och Ecuador.

Rädda Regnskog har även kraftigt utvecklat arbetet med såväl nya som gamla partners i Sydamerika. Här följer några nedslag:

Vårt äldsta projekt, Cambugán i Ecuador, har under året invigt en forskningsstation i molnskogen på 3 000 meters höjd (Pella Thiel från Rädda Regnskog deltog). Arbetet med en spridningskorridor för glasögonbjörn fortsätter; området omfattar flera naturområden och är ett samarbete med många aktörer, inklusive miljöministeriet och Quito kommun. Där björnarna kan röra sig kan även många andra arter existera.

Mauricio Reyes från Fundacion Cambugán t v dansar med ungdomar från den närliggande byn, som även hjälpt till med bygget av forskningsstationen.

I Colombia är vår partner Serraniagua också inblandad i att skapa grön infrastruktur med glasögonbjörnen som främsta förmånstagare. I de områden Serraniagua jobbar ser de kaffeodlande bönderna björnen som en bekyddare för vattnet, eftersom när skogen är kvar så finns även det livsviktiga vattnet. Serraniagua arbetar med vårt stöd tillsammans med lokalsamhällen för att skapa ett grönt nätverk runt Tatamá nationalpark och sex naturreservat i närheten. Området bildar ett ”landskap för naturskyddskaffe” som blivit utnämnt till världsarvsområde av UNESCO. Här samexisterar kaffeproduktion med hotade arter av fåglar och däggdjur. Två arter av krabbor, nya för vetenskapen, har hittats nyligen.

Luis demonstrerar systemet med Ingaträd för en grupp jordbrukare.

Vi inledde under 2018 ett nytt samarbete med Inga Foundation som arbetar med hållbart jordbruk för att hejda svedjebruk i nordöstra Honduras. Land for Life är ett 10-årigt program som omfattar 200 familjer i området kring Pico Bonito National Park. Målet med projektet är att stödja familjer att ändra sättet att bruka mark från svedjebruk där brukaren skövlar upp till 3 hektar skog varje år och där marken efter odling blir obrukbar, för att istället införa metoder för skogsjordbruk utan konstgödning och besprutning. Varje år undantas ca 600 hektar skog från skövling tack vare de 200 familjer som hittills ställt om, vilket motsvarar en utsläppsminskning med omkring 6 600 ton koldioxid varje år (33 ton per familj) tack vare minskad bränning och avverkning.

Första mötet någonsin mellan kommunernas miljöansvariga i Calha Norte/Karib, Brasilien. Mötet etablerade ett forum för tekniskt och politiskt samarbete mellan de nio kommuner som utgör Calha Norte/Karibmosaiken med reservat.

Tillsammans med den svenska Regnskogsföreningen fick vi möjlighet att gå in i ett projekt för att skydda 15 miljoner hektar regnskog i brasilianska Amazonas (motsvarande 1/3 av Sveriges yta).  Projektet har varit framgångsrikt och uppskattat av inte minst de miljöansvariga i berörda kommuner. Dessa, (som tidigare knappt ens träffats) har genom projektet kunnat bilda ett nätverk och fått utbildning för att bättre kunna skydda regnskogen. Även civilsamhället har stärkts genom olika kurser. Detta behövs så väl, för att dessa ska ha möjlighet att kunna stå emot de krafter som troligen släpps lösa genom den tillträdande presidentens respektive delstatsguvernörens politik.

Sammanfattningsvis finns fortsatt stora hot mot regnskogarna, men våra samarbetspartners arbetar engagerat och skickligt med att skapa förutsättningar för deras långsiktiga skydd. Rädda Regnskog är stolta över att bidra till detta arbete och tacksamma över alla som vill bidra genom oss.

Gott nytt år!

 

Urfolk räddar Brasiliens regnskog med vårt stöd

Vasco van Roosmalen, ECAMs grundare vid seminarium i Solidaritetshuset, Stockholm.

Den 21 oktober höll Rädda Regnskog ett seminarium ihop med Regnskogsföreningen och partners från Ecuador, Colombia och Brasilien. Från Brasilien deltog organisationen ECAM, urfolket WaiWai representerat av hövding Eliseu och slavättlingarnas organisation Arqmo.

ECAM berättade om arbetet med att kartlägga urfolkens territorier. På flygbilder ser dessa ut som enbart skog, omgivna av avskogade områden med köttboskap. Tillsammans med urfolk (WaiWai och Suruí som i exemplet nedan) har ECAM i samarbete med Google Earth kartlagt områdena för att förstå och visa hur de används av människor. Det som ser ut som enbart skog är i själva verket ett kulturlandskap.

Flygbild över Suruis territorium.

Efter kartläggning av markanvändning.

 

 

 

 

 

 

 

Det är slående hur urfolken är garanter för att skogen ska stå kvar, och hur deras kulturer förmår leva i harmoni med skogarna. Vi är stolta över att kunna stödja detta viktiga arbete. Läs mer om projektet.

 

Läs mer hos Google Earth

 

 

 

 

Bevara regnskog – många metoder, samma mål. Seminarium i Stockholm.

Den 20 oktober samlades åtta olika organisationer med representanter från fem olika länder, som alla värnar regnskogen, i Solidaritetshuset i Stockholm för att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Det var en rik dag med svindlande berättelser om hur komplext arbetet med att rädda skog är; kartläggning av markanvändning, utveckling av skogsjordbruk och lokala marknader, direkta inköp av skog, opinionsbildning och nätverkande med markägare. En sak var alla deltagare överens om: för långsiktigt bevarande av skog behöver man arbeta med lokalbefolkningen. Skogar och människor är integrerade och måste förstås som en helhet.

Organisationerna var Rädda Regnskog, Regnskogsföreningen och Framtidsjorden (Sverige), Serraniagua (Colombia), Fundación Cambugán (Ecuador), ECAM, Arqmo och WaiWai (Brasilien).

Cesar Franco från Serraniagua, Colombia.

 

Representanter från  fem länder och åtta organisationer som värnar regnskogen.

 

Planering av vidare samverkan.

 

Produkter från Fundacion Cambugán och Serraniagua: kaffe, majs, honung och choklad.

 

Smycken från Waiwai

 

Från vänster: Martin Hedberg, Rädda Regnskog, Lautaro Pozo, Ecuadors ambassadör, Pella Thiel och Tatiana Rynbäck, Rädda Regnskog och Carmen Mariscal, Fundacion Cambugán. Foto: Annette Ericsdotter.

Nytt samarbete för att rädda regnskog

Med det gemensamma målet att rädda ett mycket stort område unik regnskog i Brasilien, har vi nyligen inlett ett viktigt samarbete med vår svenska kollega Regnskogsföreningen. Regnskogsföreningen har sedan länge arbetat med att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i Karibkorridoren i Brasilien, norra Amazonas. Karibkorridoren är en sammanhängande mosaik av skyddade områden med olika skyddsstatus som exempelvis nationalparker, extraktionsreservat och urfolksreservat. På en uppföljningsresa av pågående projekt identifierade Regnskogsföreningen ett stort hot mot det 15,8 miljoner hektar stora område som kallas Mosaiken Calha Norte. De största hoten kommer av ett politiskt skifte som innebär stora risker för både laglig och illegal exploatering av området. Därför initierades ett nytt projekt med syfte att stärka miljömyndigheterna och miljöråden i de nio kommunerna i Mosaiken, skapa ett nätverk mellan de miljöansvariga, samt utveckla en kommunikationsstrategi för att belysa värdet i reservaten. Ofattbara värden för biologisk mångfald och klimat står på spel. Slås korridoren sönder, kan också urfolkens och de federala reservatens regnskogar hotas på sikt.

– Detta är ett enormt stort område, motsvarande en tredjedel av Sveriges yta. Det är en fantastisk möjlighet för oss att genom Regnskogsföreningens gedigna arbete kunna vara med och skydda ett så omfattande regnskogsområde, säger Pella Larsdotter Thiel, vice ordförande i Rädda Regnskog.

Läs mer om samarbetet