Varför är regnskogen viktig?

För klimatet

Regnskogen binder kol i marken, i träden och i andra organismer. Den fungerar därför som ett levande kolförråd. Men när träden huggs ner omvandlas kolet till koldioxid, hamnar i atmosfären och bidrar till klimatförändringarna. Att skydda regnskogen är därför viktigt för Jordens klimat

För den biologiska mångfalden

Det vi kallar biologisk mångfald är ett annat ord för liv så som växter, djur, svampar, bakterier med flera. Den biologiska mångfalden finns på olika skalor, från gener till arter till ekosystem. Idag lever vi i en global kris för den biologiska mångfalden: forskare talar om ett sjätte massutdöende av liv. Arter försvinner kanske 1000 gånger fortare än på många miljoner år, och orsaken är mänskliga aktiviteter.  Den tropiska regnskogens ekosystem upptar endast ca 7% av jordens landyta, men troligen finns mer än hälften av alla planetens arter där. Därför är skyddet av regnskogen avgörande för att bevara världens biologiska mångfald.

För mänsklig hälsa

Många av våra mediciner kommer ursprungligen från växter. Hela 25 procent av medicinerna på apoteket har aktiva substanser som bygger på ämnen från växtriket. I behandling mot cancer används till exempel vinkristin och vinblastin som utvinns från växten rosensköna som finns i regnskogen på Madagaskar. Människor som bor i regnskogen använder växterna i sin omgivning när de är i behov av en huskur och har på så sätt nära till sitt eget apotek. Våra tropiska skogar är ett hem för mängder av arter och värdefulla ekosystem. Där finns säkerligen potentiella läkemedel som vi ännu inte upptäckt.

För urfolk och människor i skogens närhet

Skogarna är inte bara hem för växter och djur utan även för människor. För många urfolk är hela deras samhälle och kultur knuten till skogen. Det är även slående hur deras kulturer förmår leva i harmoni med skogarna och hur urfolken är garanter för att skogen ska finnas kvar. Mindre än 5 % av alla människor räknas som urfolk, men den mark de förvaltar hyser ungefär 80 % av världens biologiska mångfald

Som skafferi

Många av de varor vi hittar i affären kommer ursprungligen från regnskogen. Kaffe, bananer, ananas, avokado, paranötter och kakao är några livsmedel som kommer från tropiska skogar. Dessa godsaker är populära hos oss i Sverige och ovärderliga för lokalbefolkningen som helt lever av dem. Lite oväntat är fisk från skogens vattendrag en viktig källa till protein för människor som lever i regnskogen.

För ekosystem och vädermönster

Regnskogen fungerar som en stor vattenpump som avdunstar vatten. Den skapar sitt eget regn, och stora skogar som Amazonas påverkar hela jordens kretslopp av vatten. Den är även ett översvämningsskydd eftersom den suger åt sig mängder av vatten som avges långsamt. Då minskar inte bara risken för översvämning utan också risken för jorderosion.