5 skäl att bevara regnskogen

Varför regnskog

Att regnskogen är avgörande för klimatet vet de flesta om. Dessutom ger regnskogen liv åt hundratusentals djurarter och är även många människors hem. Skälen till att bevara regnskogen är många – här är fem av dem.

 

1. Livets väv – Regnskog och biologisk mångfald

Regnskog täcker bara sju procent av Jordens yta, men hyser troligtvis långt över hälften av arterna. På bara en hektar mark har forskare exempelvis hittat 245 arter av träd. Sverige har i jämförelse ett 40-tal inhemska trädarter – i hela landet.

2. Regnskog och klimat

Träden i regnskogen binder kol i stammar och blad och fungerar därför som kolförråd. När träden huggs ner omvandlas kolet till koldioxid, hamnar i atmosfären och bidrar till klimatförändringarna. Att skydda regnskogen är avgörande för Jordens klimat. Regnskogar påverkar även klimatet lokalt och regionalt där de växer, inte minst genom att utjämna vattenflöden och påverka nederbördsmönster.

3. Apoteket Regnskogen

Många av våra mediciner kommer ursprungligen från växter. Så mycket som 40 procent av alla mediciner har aktiva substanser som bygger på ämnen i växtriket, exempelvis värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra. Människor som bor i regnskogen använder den som apotek mer direkt. De använder helt enkelt växterna som finns i närheten när de är i behov av en huskur.

4. Skafferiet Regnskogen

Livsmedel som kaffe, bananer, paranötter, ananas, avokado och kakao är exempel på godsaker som kommer från regnskogen. Dessa livsmedel må vara populära hos oss i Sverige men de är ovärderliga för lokalbefolkningen som helt lever av dem. Lite oväntat är en viktig källa till protein även fisk från skogens vattendrag.

5. Ett nödvändigt ekosystem

Regnskogen fungerar som en stor vattenpump som avdunstar vatten, skapar regn och påverkar hela Jordens kretslopp av vatten. Den är även ett översvämningsskydd eftersom den suger åt sig mängder av vatten som avges långsamt. Då minskar inte bara risken för översvämning utan också risken för jorderosion.