Varför är regnskogen viktig?

För vårt klimat

Träden i regnskogen binder kol i stammar och blad och fungerar därför som kolförråd. När träden huggs ner omvandlas kolet till koldioxid, hamnar i atmosfären och bidrar till klimatförändringarna. Att skydda regnskogen är därför viktigt för Jordens klimat. Regnskogarna påverkar också klimatet på platsen där de växer, inte minst genom att utjämna vattenflöden och påverka nederbördsmönster.

För vår biologiska mångfald

Regnskogen står för hälften av all biologisk mångfald på vår planet. Det betyder att det finns stor genetisk variation inom både växt- och djurlivet. Den biologiska mångfalden är viktig för den gör naturen mer robust, och tålig mot hot. Fler arter skapar stabila och fungerande ekosystem och bidrar till ett stabilt klimat. 

För vår hälsa

Många av våra mediciner kommer ursprungligen från växter. Hela 40 procent av alla mediciner har aktiva substanser som bygger på ämnen i växtriket. Ett exempel är värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra. Människor som bor i regnskogen använder växterna i sin omgivning när de är i behov av en huskur och har på så sätt nära till sitt eget apotek.

För vårt skafferi

Kaffe, bananer, paranötter, ananas, avokado och kakao är exempel på livsmedel som kommer från regnskogen. Dessa godsaker är populära hos oss i Sverige och ovärderliga för lokalbefolkningen som helt lever av dem. Lite oväntat är fisk från skogens vattendrag en viktig källa till protein för människor som lever i regnskogen.

För vårt ekosystem

Regnskogen fungerar som en stor vattenpump som avdunstar vatten, skapar regn och påverkar hela Jordens kretslopp av vatten. Den är även ett översvämningsskydd eftersom den suger åt sig mängder av vatten som avges långsamt. Då minskar inte bara risken för översvämning utan också risken för jorderosion.