Projekt

Våra projekt väljs ut med stor omsorg. Många faktorer ska tas med i bedömningen; skogsområdets sociala och biologiska skyddsvärde, den lokala organisationens kompetens, utsikterna för att skyddet ska fungera långsiktigt, hur stort behovet är och vad insatserna beräknas kosta.

För närvarande koncentrerar vi våra insatser till följande områden tillsammans med våra samarbetspartners: