Vi hjälper till att rädda den unika molnskogen

I bergskedjan Anderna som sträcker sig längs Sydamerikas västra delar, finns nästan ingen skog kvar. Därför vill Rädda Regnskog bidra till att rädda den unika molnskogen kring floden Cambugán i nordvästra Ecuador.

Cambugánskogen har ett mycket högt skyddsvärde. Det fuktiga klimatet på bergshöjderna kombinerat med endemiska arter som bara finns i detta område gör skogen unik. Vissa delar är i princip opåverkade av människor och den biologiska mångfalden stor. 

Regnskogen hotas

Regnskogen hotas nu av uppodling, avverkning och företag som vill investera i turistanläggningar. För att motverka detta har Rädda Regnskog invigt en forskningsstation i molnskogen på 3 000 meters höjd. Härifrån drivs bland annat arbetet med att skapa en korridor av natur där den utrotningshotade glasögonbjörnen kan röra sig mellan sina jaktområden. Korridoren gör det även möjligt för många andra arter att existera.

Långsiktigt samarbete ger resultat

För att arbetet ska vara långsiktigt samarbetar vi och vår lokala samarbetspartner, stiftelsen Fundación Cambugán, med lokala bönder och markägare.

En gemensam skötselkommitté ansvarar för skötseln av reservatets, restaurerar avskogade områden och vaktar skogen mot illegala timmerhuggare. I närliggande skolor arbetar vi långsiktigt med miljöundervisning och naturkännedom. Stiftelsen driver också en plantskola för inhemska trädslag som ska bidra till att skogen återbeskogas på ett klokt och hållbart sätt.

Fakta

  • Rädda Regnskog har hjälpt till att rädda Cambugánskogen sedan 2005.
  • Ecuador ligger i västra Sydamerika på båda sidor om ekvatorn, som har gett landet dess namn.
  • Klimatet är huvudsakligen tropiskt men varierar med höjden över havet.

Din hjälp behövs!

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Läs mer

Fundación Cambugán »