Cambugánskogen i Ecuador är en fantastisk skog med höga skyddsvärden och enorm artrikedom. Just nu pågår flera spännande projekt tillsammans med vår samarbetspartner Fundación Cambugán där målet är att bevara och skydda skogen samt stödja lokalsamhällen i skogens närhet.

Bland annat drivs forskningsprojekt med fokus på bevarande och återskapande av viktiga kulturmiljöer. I detta arbete har även internationella volontärer hjälp till.

Arbetet med en spridningskorridor för glasögonbjörn fortsätter; området omfattar flera naturområden och är ett samarbete med många aktörer. Där björnarna kan röra sig kan även många andra arter existera! Bland annat har jordbrukare fått hjälp att förbättra sin verksamhet och i närliggande skolor sker ett långsiktigt arbete med ”skogsskolor” där skolelever kan besöka skogen tillsammans med guider som Fundacion Cambugán utbildat.

Vi är stolta över detta arbete och tacksamma över alla som vill bidra genom oss. Tillsammans räddar vi regnskog.