Det känns deppigt när jag ser denna vy, strax norr om Quito, Mitad del Mundo. Berget ser ut som en öken och all skog är borta. Vi är vid jordens mittpunkt (eller ja, det visade sig att ekvatorn gick 240 meter längre söderut, men då var monumentet redan byggt) och på väg till en liten by. Häng med!

RR_Mitad del Mundo

 

Yungilla, en bygemenskap bestående av cirka 50 familjer, ligger i socknen Calacalí några kilometer nordväst om Mitad del Mundo som vi nyss passerade. År 1995 startade här ett skogsbevarandeprojekt som genomfördes med hjälp av internationellt bistånd. Projektet innefattade bland annat hållbar verksamhet i form av ekologiska trädgårdar, små mjölkbearbetningsanläggningar, produktion och förädling av frukt. Under åren 2010 till 2013 bildades Reserva Geobotánica Pululahua, ett 3 383 hektar stort naturvårdsområde, där Yunguilla ingår.

I byn pågår verksamheter inom ekoturism, produktion av ekologiska grönsaker, sylt, mjölkprodukter, returpapper och återbeskogning med mera. Stiftelsen Cambugan har ett aktivt samarbete med byn där det bland annat ingår att hjälpa till med försäljning av Yungillas produkter. Alla i byn är involverade, även barnen som går ett miljöutbildningsprogram. De boende i byn har tack vare allas engagemang lyckats skapa ett mera hållbart sätt att leva utan att förlora ekonomisk på förändringen, snarare har de kunnat öka sina inkomster på ett hållbart sätt.

Minskad avverkning och återplantering

Yungilla har nått flera framgångar, de har lyckats minska avverkningen av skog liksom utvinningen av träkol och stora områden har återplanterats. Som ett resultat av detta har de fått bättre tillgång till vatten och mer regn även när omkringliggande områden har torka. Arbetet har även bidragit till ett bättre medvetande kring vikten om att bevara den rikedom av resurser som naturen har gett oss. Tack vare byns breda kompetens och motivation har de funnit nya sätt att bruka skogen på som är hållbart för framtiden.

Ekoturism

Byn är med i ett nätverk ”Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE” som innefattar ekoturism på omkring hundra bygemenskaper. Nätverket finns över hela Ecuador och arbetar för behålla ett mångkulturellt samhälle och möjligheten att leva kvar i bygemenskaper med förbättrad eller bibehållen ekonomi, ett liv mera i samklang med naturen. Situationen påminner annars om hur det ser ut i Sverige, att många människor tvingas eller frivilligt flyttar till städer.

Ekotristverksamheten började med att intresserade turister sökte sig till byn för att ta del av aktiviteter som skedde i byn, njuta av lugnet och den vackra miljön. Efter ett tag kom förfrågan om byn kunde ta emot en grupp på ett tjugotal personer och det skapade mer eller mindre panik. Var skulle alla bo? Vad skulle de äta? Men allt gick över förväntan och sedan dess har ekoturismen blivit en viktig näring. De flesta i byn har nu möjlighet att ta emot besökare i sina hem, många har små välskötta rum som erbjuder en fantastisk utsikt över landskapet.

RR_hus

Numera kan även större sällskap tas emot, då ordnas gemensamma måltider och konferenser i huset vi ser här nedan.

RR_konferenshus

Här bjuds vi på en delikat lunch av initiativtagarna i byn, under måltiden berättade de om alla spännande projekt som pågår i byn. På bilden ser vi, från vänster, Germán Collaguazo, Rolando Collaguazo, Carmen Mariscal, Peter Manchausen, Cristina Balseca och Daniela Montalvo.

RR_lunch

Naturens konstverk överträffar alltid människans

Skillnaden i klimatet är slående när jag jämför med Limitad del Mundo, som vi passerade bara några km bort,  jag funderar på hur stor inverkan skogen har på lokalklimatet, det är helt dock klart att det påverkar!

RR_konstverk

RR_Skog

Läs mer påYunguillas hemsida.

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE, nätverk med inriktning på ekoturism och hållbar utveckling