Vi har räddat över 2000 hektar regnskog

Föreningen har samlat in över 7 miljoner kronor för skydd av regnskog!

Om oss

Föreningen Rädda Regnskog är en ideell förening med säte i Sverige. Vi arbetar för att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Föreningen är ung och energisk – startad år 2005 – med en liten administration som sköts med frivilliga krafter. En så stor del som möjligt av gåvor och bidrag går direkt till de projekt vi valt att stödja.

Bli medlem

Ett sätt att stödja Föreningen Rädda Regnskog är att bli medlem. Medlemsavgiften är 130 kr per kalenderår för enskild person, 80 kr för studenter och pensionärer samt 250 kr för familjemedlemskap. Avgiften sätts in på föreningens konto: pg 90 06 30-5. Glöm inte att ange ditt namn, din epost-adress och att det gäller medlemskap!

Medlemmar sätts upp på vår e-postlista och får fortlöpande information om våra aktiviteter i Sverige och utvecklingen i våra stödprojekt. Vill du engagera dig och hjälpa till praktiskt? Hör av dig till info@raddaregnskog.se!

Medlemmar har rösträtt på föreningsstämmor och kan bli invalda i styrelsen.

Våra projekt väljs ut med stor omsorg. Läs mer under Projekt»

Våra stadgar»

Kontakt

Föreningen Rädda Regnskog
c/o Pella Larsdotter Thiel
Skenora gård
134 65 Ingarö

Organisationsnr 80 24 27-9112

E-post: info@raddaregnskog.se


Vid brådskande ärenden som rör gåvobevis eller dylikt, ring hellre kontaktpersonerna nedan eftersom mailen inte kollas dagligen.

Kontaktpersoner:
Pella Thiel 073-658 98 84

Tatiana Rynbäck:  070-287 34 14

Projekt

Vi är styrelsen för föreningen Rädda Regnskog

Rådgivande grupp