Värdefulla skogsområden försvinner

Colombia är ett av världen artrikaste länder. Trots det är landet kanske mer känt för konflikter, knark och kaffe och i skuggan av det försvinner värdefulla skogsområden allteftersom. Det vill Rädda Regnskog sätta stopp för. 

Den gemensamma nämnaren bakom skövlingen av Colombias regnskog är människan. Exploatering av guld, utvinning av palmolja, kakao-odlingar och boskapsskötsel skadar den unika miljön. 

Samtidigt kämpar lokala grupper för att bevara skogen. Organisationen Serraniagua, vår partner i Colombia, bildades redan 1996 för att bevara landets naturresurser och främja alternativa ekologiska odlingsmetoder. Olika regnskogsområden knyts nu ihop med varandra, dels genom köp av skogsmark, dels genom att få markägare att själva avsätta delar av sin mark för bevarande. På så sätt skapas en region som är hållbar och självförsörjande utan att tära på naturresurserna.

Arter riskerar att dö ut

Det finns flera goda skäl till att regnskogen i Colombia måste bevaras. Området utmärker sig för sin stora artrikedom och här finns inte mindre än åtta fågelarter som inte finns någon annanstans i världen. I takt med att skogen försvinner riskerar arter att dö ut när de får mindre yta att leva på.

Fakta

  • 40 000 hektar, motsvarande en tredjedel av Öland, har blivit naturreservat.
  • Varje vecka sprids information om vikten att bevara regnskogen.
  • Vår samarbetspartner har varit på plats sedan 1996.

Din hjälp behövs.

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Läs mer

Serraniagua »