En nyöppnad kulturpark, en färdigställd besöksstuga och regelbunden information via radion. Pandemin till trots har våra projekt för Colombias regnskog tagit stora kliv framåt under året som gått.

2020 var ett annorlunda år! Men för djuren i Colombia, ett av världens artrikaste länder, är det mesta sig likt. För djuren i regnskogen består utmaningarna precis som tidigare av minskade ytor att leva på och färre artfränder. Trots pandemin har arbetet för att bevara skogen tagit stora kliv framåt under året som gått. En anledning är att våra projekt pågår i nationalparker som ligger mycket isolerat.

Vår uppsatta kamera fångar det otroliga djurlivet.

-Vi befinner oss långt från större samhällen, så de utmaningar som pandemin fört med sig i mer tätbefolkade områden är betydligt färre här, säger Cristhian Cardona, på Serraniagua som är Rädda Regnskogs samarbetspartner i Colombia.

Serraniagua har under flera år tagit emot och guidat fågelskådare från hela världen i Serranía de los Paraguas i regionerna Valle och Choco i sydvästra Colombia, för att på så sätt bevara regnskogen i regionen. Även om besöken blivit färre har många av de högt satta målen för verksamheten uppnåtts under året.

-Den nya besöksstugan i naturreservatet Galápagos är färdig och används. Den nya miljö- och kulturparken “Calle de los Poetas” blev också färdigställd tack vare frivilliga krafter, så nu står vi väl förberedda för att ta emot ännu fler besökare framöver, berättar César Franco från Serraniagua.

Invigning av den nya miljö- och kulturparken ”Calle de los Poetas”.

För att öka kunskapen om vikten av att bevara regnskogen och skydda dess invånare har organisationen under året också haft som mål att sprida information via en radiokanal. Även detta har blivit lyckat.

-Vi har varit med i radioprogrammet Radio Montanera varje vecka för att berätta om våra aktiviteter och utbildningar. Det har gjort att vi fått med oss befolkningen i byarna intill reservaten och det är avgörande för hur väl vi lyckas bevara naturen och djuren på lång sikt, säger Cristhian.

Utöver de lokala framgångarna har projektet stött och bidragit till flera större aktiviteter och projekt för att få till skyddade områden både i närområdet och på andra ställen i Syd- och Centralamerika.