Under de senaste åren har nya växtarter upptäckts i regionen El Cairo där vi arbetar tillsammans med Serraniagua för att skydda skogen.

-Det är fantastiskt att fler nya arter upptäcks i de områden som vi hjälper till att bevara, säger Miguel Jaramillo, ordförande i Föreningen Rädda Regnskog. Vi vet väldigt lite om vilket roll många av dessa djur- och växtarter har i naturen. Vi vet inte heller vilken nytta några av de ny upptäckta växter kan ha för mänskligheten i framtiden.

En av de växter som upptäckts har fått artnamnet Miconia Serraniaguensis efter ’Serraniagua’ som ett erkännande för det fantastiska arbete organisationen har lagt ner i regionen.

– Tillsammans kämpar vi för att bevara dessa arter för framtida generationer och stort tack till alla som stödjer vårt arbete, berättar Miguel.

Bilder på växten som fått namnet Miconia Serraniaguensis.

DSC_0066

 

DSC_0056

 

M. serraniaguensis_small