Samarbetet mellan Rädda Regnskog och Serraniagua i Colombia har lett till flera stora framsteg under det senaste året. Viktig regnskog har skyddats, samtidigt som det långsiktiga informationsarbetet stärkts. 

I det unika området Serrania de los Paraguas har nu mer än 39 000 hektar kunnat skyddas. Samtidigt har flera nya projekt startats upp i området. Arbetet har dock inte skett utan svårigheter, menar Miguel Jaramillo som är ordförande i Rädda Regnskog.  

– Förarbetet är ofta komplicerat med många involverade intressenter, men Serraniagua och andra organisationer har visat prov på stor skicklighet, säger Miguel Jaramillo.

Att skydda nya, stora områden är utmanande på flera sätt. I år har strikta karantänsregler i pandemins spår lagt hinder i vägen för planerade utbildningar och gjort det svårare för arbetslagen att resa. 

Området till vänster ingår i den skog som Rädda Regnskog hjälper till att köpa och bevara.

När omlokaliseringar sker och arbetstillfällen försvinner påverkas dessutom många familjer och hela samhällen. I det läget kan det vara svårt att se de långsiktiga fördelarna. Som ett led i att se till att skyddade områden bibehålls och respekteras satsar Rädda Regnskog och Serraniagua därför stort på information och utbildning. En del i samarbetet är ett planerat besöks- och utbildningscenter där just dessa frågor är i fokus. 

– Vårt mål är att näringar som försvinner på sikt ska ersättas med nya, säger Miguel. Till exempel skulle natur- och vetenskapsturism kunna gynna många invånare i Colombia.

Att skydda unik regnskog är ett komplicerat men viktigt arbete menar Miguel Jaramillo, som konstaterar att arbetet under året som gått varit lyckosamt på flera sätt. 

– Tack vare allt stöd från våra givare, medlemmar och andra som engagerat sig har vi varit mycket framgångsrika! Genom att skydda unika områden som Serrania de los Paraguas med stor biologisk mångfald har vi också bidragit till att mildra klimatförändringarna.