Det ljusnar för Amazonas! 2023 har avskogningen i Amazonas hittills minskat med en tredjedel jämfört med den ödeläggelse som rådde 2022. Ledare för åtta länder i Amazonas undertecknade Belémdeklarationen den 8 augusti. Deklarationen stärker den regionala samordningen och innehåller en lista med avsikter för att rädda regnskogen.

Den bekräftar starkt ursprungsbefolkningens rättigheter och erkänner behovet av att skydda deras territorier, men aktivister uttryckte frustration över att inga specifika mål eller delmål definierades. Miljöorganisationer lyfte fram bristen på samförstånd mellan nationerna när det gäller målet om noll avskogning och kritiserade att utvinning av fossila bränslen inte nämndes i deklarationen.

En nyligen genomförd studie har visat att det brasilianska Amazonas kan skapa en bioekonomi på 8 miljarder dollar varje år genom att bevara regnskogen, främja hållbara jordbruksmetoder och kommersialisera regionala produkter.

Bidra med din gåva till Rädda Regnskog och var en del framstegen som vi gör tillsammans för regnskogsskydd som integrerar både människors och naturens rättigheter. Tillsammans räddar vi regnskogen!