Vad är regnskog?

Jo, det är helt enkelt en skog där det regnar mycket. Om det regnar minst 1 500 millimeter per år utspritt över minst nio månader om året kallas skogen regnskog. Riktig regnskog finns bara i tropikerna där medeltemperaturen är över 18 grader under årets alla månader. Den kallas därför också tropisk regnskog. Annan regnskog kallas tempererad regnskog.

Jordens regnskogar ligger som ett brett bälte kring ekvatorn och finns främst i Centralamerika och Västindien, norra halvan av Sydamerika, i Centralafrika och i Sydostasien.

I regnskogen lever många växter och djur. Den tropiska regnskogen utgör ungefär sju procent av jordklotets landyta men innehåller hälften av alla växt- och djurarter på Jorden. På bara 10 000 kvadratmeter mark, en yta stor som tio villatomter, har forskare exempelvis hittat 245 arter av träd. Här i Sverige har vi i jämförelse ett 40-tal inhemska trädarter – i hela landet! Man tror dessutom att det finns flera miljoner arter av växter och djur i regnskogen som ännu inte är upptäckta.

Regnskogarna minskar hela tiden på grund av att människan skövlar skogarna. Varje år avverkas ca 150 000 kvadratkilometer regnskog. Det är lika mycket som 21 miljoner fotbollsplaner. En gång i tiden täckte regnskogen 14 procent av jordens yta. Nu är den siffran halverad till följd av människans skövling. 

Var med och rädda regnskog – ge en gåva

Här kan du läsa mer om våra projekt för att Rädda Regnskog