Regnskogen som påverkar hela världen

I norra av Brasilien finns världens största skogsområde – Amazonas – som med sin enorma storlek påverkar hela världens klimat. I takt med att skogen skövlas förvärras klimatförändringarna. För att motverka det är Rädda Regnskog på plats. 

Amazonas är av stor betydelse för det Jordens klimat. Skogen binder och håller mycket kol och via fotosyntesen skapas syre. Skogen bidrar också genom att skapa sitt eget nederbördsmönster.

Avskogningen av Amazonas ett stort problem. År 2005 var en femtedel av skogen nedhuggen och för varje år som går reduceras den med ytterligare mellan 1,5 och 4 procent. Gruvverksamhet, boskapsskötsel och jordbruk är några av orsakerna till den omfattande avskogningen.

Risk att hela ekosystemet förändras

Men Amazonas tål inte hur mycket avskogning som helst. Det finns en risk att hela ekosystemet förändras och att det stora området förvandlas till savann i stället för regnskog. Förlusten av regnskog leder också till en tydlig minskning av det rika växt- och djurlivet samtidigt som det hotar urfolkens existens i området.

Rädda Regnskog driver projekt i Brasilien tillsammans med Regnskogsföreningen och miljöorganisationer i landet. Vi har riktat in oss på att arbeta tillsammans med urfolken som har en stor kompetens när det gäller kartläggning, skötselplaner och skyddsarbete.

Fakta

  • Brasilien omfattar större delen av Amazonas och rymmer hälften av Sydamerikas befolkning.
  • Amazonas är världens största sammanhängande skogsområde.
  • Amazonas är den mest artrika skogen på hela jorden.
  • År 2005 var en femtedel av skogen nedhuggen och för varje år som går så reduceras den med ytterligare mellan 1,5 och 4 procent.

Din hjälp behövs.

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Läs mer

Regnskogsföreningen »