Avskogningen i Brasilien är ett stort problem. Men i den så kallade Karibkorridoren i Amazonas regnskog har vår samarbetspartner Ideflor-Bio stärkt sin ställning och skyddat en del av skogen. Det har skett genom utbildning och genom patrullering av området. Båda dessa insatser hjälper till att skydda regnskogen. Under året som gått har vi också stärkt samarbetet med samhällenas miljöråd och fått i gång ett samarbete med lokalbefolkningen.

Nicolas Desagher/Azote Library

Avskogningen i de 3,2 och 0,6 miljoner hektar stora områdena Trombetas och Faroreservaten har glädjande nog varit näst intill obefintlig under året som gått! I en del av Paru som omfattar 3,6 miljoner hektar har viss skövling skett, men vi har påbörjat arbetet för att motverka ytterligare nedhuggning.

Risk att hela ekosystemet förändras
Amazonas tål inte hur mycket avskogning som helst. Det finns en risk att hela ekosystemet förändras och att det stora området förvandlas till savann i stället för regnskog. Förlusten av regnskog leder också till en tydlig minskning av det rika växt- och djurlivet samtidigt som det hotar urfolkens existens i området.

Vi driver projekt i Brasilien tillsammans med Regnskogsföreningen och miljöorganisationer i landet. Vi har riktat in oss på att arbeta tillsammans med urfolken som har en stor kompetens när det gäller kartläggning, skötselplaner och skyddsarbete.

Läs mer om vårt projekt i Brasilien!