Att regnskogen är avgörande för klimatet vet de flesta om. Dessutom ger regnskogen liv åt hundratusentals djurarter och är även många människors hem. Skälen till att bevara regnskogen är därför många.

Brasilien är känt för sina mäktiga och stora regnskogar men dessvärre också för skövlingen av dessa. Det är ett stort problem, menar Miguel Jaramillo, styrelseledamot i Rädda Regnskog som stöttar flera projekt i den så kallade Karibkorridoren i norra Amazonas.

– Den mest effektiva åtgärden för att bromsa klimatförändringarna är så enkel som att bevara jordens natur. Därför kämpar vi för att rädda regnskog, säger han.

Rädda Regnskog arbetar i Brasilien med projekt tillsammans med Regnskogsföreningen i landet. Sedan 2013 har de tillsammans med ECAM, en miljöorganisation som varit verksam i Amazonas sedan 2002, riktat in sig på att arbeta tillsammans med urfolken och har utvecklat en stor kompetens när det gäller kartläggning, skötselplaner och skyddsarbete.

– Vi arbetar så effektivt vi kan med de förutsättningar som finns på olika platser, från direkta inköp av skog för skydd genom samarbeten, utbildning och utveckling av alternativa hållbara metoder inom exempelvis jordbruk och turism, säger Miguel.

En som har sett resultaten på nära håll är projektledaren Ulf Rasmusson som har varit på plats i Brasilien för att följa upp projekten. Han berättar:

– Arbetet har fått en mycket lovande start och jag är positivt överraskad av att se hur mycket man har lyckats åstadkomma med relativt små medel.

Bland annat ser han positivt på beslutet att bygga stationer vid gränsen till reservaten vid både Faro och Trombetas. I Paru kommer det förhoppningsvis snart att fattas beslut att bygga en station vid gränsen mellan Paru och det intilliggande Serra Azul-området. I delar av området Serra Azul pågår också ett arbete för att hindra avverkningen till följd av jordbruk och boskapsskötsel. Ytterligare ett initiativ går ut på att utbilda lokala parkvakter.

– Det är hoppgivande och glädjande att se hur våra insamlade medel används i ett sammanhang som förstärker bevarande av flera miljoner hektar regnskog, avslutar Miguel.