Vasco van Roosmalen, ECAMs grundare vid seminarium i Solidaritetshuset, Stockholm.

Den 21 oktober höll Rädda Regnskog ett seminarium ihop med Regnskogsföreningen och partners från Ecuador, Colombia och Brasilien. Från Brasilien deltog organisationen ECAM, urfolket WaiWai representerat av hövding Eliseu och slavättlingarnas organisation Arqmo.

ECAM berättade om arbetet med att kartlägga urfolkens territorier. På flygbilder ser dessa ut som enbart skog, omgivna av avskogade områden med köttboskap. Tillsammans med urfolk (WaiWai och Suruí som i exemplet nedan) har ECAM i samarbete med Google Earth kartlagt områdena för att förstå och visa hur de används av människor. Det som ser ut som enbart skog är i själva verket ett kulturlandskap.

Flygbild över Suruis territorium.

Efter kartläggning av markanvändning.

 

 

 

 

 

 

 

Det är slående hur urfolken är garanter för att skogen ska stå kvar, och hur deras kulturer förmår leva i harmoni med skogarna. Vi är stolta över att kunna stödja detta viktiga arbete. Läs mer om projektet.

 

Läs mer hos Google Earth