Tag: ECAM

Urfolk räddar Brasiliens regnskog med vårt stöd

Vasco van Roosmalen, ECAMs grundare vid seminarium i Solidaritetshuset, Stockholm.

Den 21 oktober höll Rädda Regnskog ett seminarium ihop med Regnskogsföreningen och partners från Ecuador, Colombia och Brasilien. Från Brasilien deltog organisationen ECAM, urfolket WaiWai representerat av hövding Eliseu och slavättlingarnas organisation Arqmo.

ECAM berättade om arbetet med att kartlägga urfolkens territorier. På flygbilder ser dessa ut som enbart skog, omgivna av avskogade områden med köttboskap. Tillsammans med urfolk (WaiWai och Suruí som i exemplet nedan) har ECAM i samarbete med Google Earth kartlagt områdena för att förstå och visa hur de används av människor. Det som ser ut som enbart skog är i själva verket ett kulturlandskap.

Flygbild över Suruis territorium.

Efter kartläggning av markanvändning.

 

 

 

 

 

 

 

Det är slående hur urfolken är garanter för att skogen ska stå kvar, och hur deras kulturer förmår leva i harmoni med skogarna. Vi är stolta över att kunna stödja detta viktiga arbete. Läs mer om projektet.

 

Läs mer hos Google Earth

 

 

 

 

Bevara regnskog – många metoder, samma mål. Seminarium i Stockholm.

Den 20 oktober samlades åtta olika organisationer med representanter från fem olika länder, som alla värnar regnskogen, i Solidaritetshuset i Stockholm för att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Det var en rik dag med svindlande berättelser om hur komplext arbetet med att rädda skog är; kartläggning av markanvändning, utveckling av skogsjordbruk och lokala marknader, direkta inköp av skog, opinionsbildning och nätverkande med markägare. En sak var alla deltagare överens om: för långsiktigt bevarande av skog behöver man arbeta med lokalbefolkningen. Skogar och människor är integrerade och måste förstås som en helhet.

Organisationerna var Rädda Regnskog, Regnskogsföreningen och Framtidsjorden (Sverige), Serraniagua (Colombia), Fundación Cambugán (Ecuador), ECAM, Arqmo och WaiWai (Brasilien).

Cesar Franco från Serraniagua, Colombia.

 

Representanter från  fem länder och åtta organisationer som värnar regnskogen.

 

Planering av vidare samverkan.

 

Produkter från Fundacion Cambugán och Serraniagua: kaffe, majs, honung och choklad.

 

Smycken från Waiwai

 

Från vänster: Martin Hedberg, Rädda Regnskog, Lautaro Pozo, Ecuadors ambassadör, Pella Thiel och Tatiana Rynbäck, Rädda Regnskog och Carmen Mariscal, Fundacion Cambugán. Foto: Annette Ericsdotter.