Tag: Ecuador

Cambugánskogen i Ecuador: Ett samarbete som räddar regnskog

Cambugánskogen i Ecuador är en fantastisk skog med höga skyddsvärden och enorm artrikedom. Just nu pågår flera spännande projekt tillsammans med vår samarbetspartner Fundación Cambugán där målet är att bevara och skydda skogen samt stödja lokalsamhällen i skogens närhet.

Bland annat drivs forskningsprojekt med fokus på bevarande och återskapande av viktiga kulturmiljöer. I detta arbete har även internationella volontärer hjälp till.

Arbetet med en spridningskorridor för glasögonbjörn fortsätter; området omfattar flera naturområden och är ett samarbete med många aktörer. Där björnarna kan röra sig kan även många andra arter existera! Bland annat har jordbrukare fått hjälp att förbättra sin verksamhet och i närliggande skolor sker ett långsiktigt arbete med ”skogsskolor” där skolelever kan besöka skogen tillsammans med guider som Fundacion Cambugán utbildat.

Vi är stolta över detta arbete och tacksamma över alla som vill bidra genom oss. Tillsammans räddar vi regnskog.

Ett fantastiskt år för Rädda Regnskogs projekt

Året har bjudit på många dramatiska och klimatrelaterade händelser, såväl i Sverige som i världen. Kanske ledde den torra sommaren till att Rädda Regnskog har fått väldigt många fler givare. Eller var det vår nya webshop som gjorde underverk, eller det faktum att vi nu fått 90-konto? Mycket har utvecklats under 2018 – vi fick även besök av våra partners från Sydamerika som hade många viktiga möten och presenterade sitt arbete under ett uppskattat seminarium.

Styrelseledamöter från Föreningen Rädda Regnskog och Regnskogsföreningen tillsammans med partners från Brasilien, Colombia och Ecuador.

Rädda Regnskog har även kraftigt utvecklat arbetet med såväl nya som gamla partners i Sydamerika. Här följer några nedslag:

Vårt äldsta projekt, Cambugán i Ecuador, har under året invigt en forskningsstation i molnskogen på 3 000 meters höjd (Pella Thiel från Rädda Regnskog deltog). Arbetet med en spridningskorridor för glasögonbjörn fortsätter; området omfattar flera naturområden och är ett samarbete med många aktörer, inklusive miljöministeriet och Quito kommun. Där björnarna kan röra sig kan även många andra arter existera.

Mauricio Reyes från Fundacion Cambugán t v dansar med ungdomar från den närliggande byn, som även hjälpt till med bygget av forskningsstationen.

I Colombia är vår partner Serraniagua också inblandad i att skapa grön infrastruktur med glasögonbjörnen som främsta förmånstagare. I de områden Serraniagua jobbar ser de kaffeodlande bönderna björnen som en bekyddare för vattnet, eftersom när skogen är kvar så finns även det livsviktiga vattnet. Serraniagua arbetar med vårt stöd tillsammans med lokalsamhällen för att skapa ett grönt nätverk runt Tatamá nationalpark och sex naturreservat i närheten. Området bildar ett ”landskap för naturskyddskaffe” som blivit utnämnt till världsarvsområde av UNESCO. Här samexisterar kaffeproduktion med hotade arter av fåglar och däggdjur. Två arter av krabbor, nya för vetenskapen, har hittats nyligen.

Luis demonstrerar systemet med Ingaträd för en grupp jordbrukare.

Vi inledde under 2018 ett nytt samarbete med Inga Foundation som arbetar med hållbart jordbruk för att hejda svedjebruk i nordöstra Honduras. Land for Life är ett 10-årigt program som omfattar 200 familjer i området kring Pico Bonito National Park. Målet med projektet är att stödja familjer att ändra sättet att bruka mark från svedjebruk där brukaren skövlar upp till 3 hektar skog varje år och där marken efter odling blir obrukbar, för att istället införa metoder för skogsjordbruk utan konstgödning och besprutning. Varje år undantas ca 600 hektar skog från skövling tack vare de 200 familjer som hittills ställt om, vilket motsvarar en utsläppsminskning med omkring 6 600 ton koldioxid varje år (33 ton per familj) tack vare minskad bränning och avverkning.

Första mötet någonsin mellan kommunernas miljöansvariga i Calha Norte/Karib, Brasilien. Mötet etablerade ett forum för tekniskt och politiskt samarbete mellan de nio kommuner som utgör Calha Norte/Karibmosaiken med reservat.

Tillsammans med den svenska Regnskogsföreningen fick vi möjlighet att gå in i ett projekt för att skydda 15 miljoner hektar regnskog i brasilianska Amazonas (motsvarande 1/3 av Sveriges yta).  Projektet har varit framgångsrikt och uppskattat av inte minst de miljöansvariga i berörda kommuner. Dessa, (som tidigare knappt ens träffats) har genom projektet kunnat bilda ett nätverk och fått utbildning för att bättre kunna skydda regnskogen. Även civilsamhället har stärkts genom olika kurser. Detta behövs så väl, för att dessa ska ha möjlighet att kunna stå emot de krafter som troligen släpps lösa genom den tillträdande presidentens respektive delstatsguvernörens politik.

Sammanfattningsvis finns fortsatt stora hot mot regnskogarna, men våra samarbetspartners arbetar engagerat och skickligt med att skapa förutsättningar för deras långsiktiga skydd. Rädda Regnskog är stolta över att bidra till detta arbete och tacksamma över alla som vill bidra genom oss.

Gott nytt år!

 

Bevara regnskog – många metoder, samma mål. Seminarium i Stockholm.

Den 20 oktober samlades åtta olika organisationer med representanter från fem olika länder, som alla värnar regnskogen, i Solidaritetshuset i Stockholm för att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Det var en rik dag med svindlande berättelser om hur komplext arbetet med att rädda skog är; kartläggning av markanvändning, utveckling av skogsjordbruk och lokala marknader, direkta inköp av skog, opinionsbildning och nätverkande med markägare. En sak var alla deltagare överens om: för långsiktigt bevarande av skog behöver man arbeta med lokalbefolkningen. Skogar och människor är integrerade och måste förstås som en helhet.

Organisationerna var Rädda Regnskog, Regnskogsföreningen och Framtidsjorden (Sverige), Serraniagua (Colombia), Fundación Cambugán (Ecuador), ECAM, Arqmo och WaiWai (Brasilien).

Cesar Franco från Serraniagua, Colombia.

 

Representanter från  fem länder och åtta organisationer som värnar regnskogen.

 

Planering av vidare samverkan.

 

Produkter från Fundacion Cambugán och Serraniagua: kaffe, majs, honung och choklad.

 

Smycken från Waiwai

 

Från vänster: Martin Hedberg, Rädda Regnskog, Lautaro Pozo, Ecuadors ambassadör, Pella Thiel och Tatiana Rynbäck, Rädda Regnskog och Carmen Mariscal, Fundacion Cambugán. Foto: Annette Ericsdotter.

Yungilla- en hållbar by

Det känns deppigt när jag ser denna vy, strax norr om Quito, Mitad del Mundo. Berget ser ut som en öken och all skog är borta. Vi är vid jordens mittpunkt (eller ja, det visade sig att ekvatorn gick 240 meter längre söderut, men då var monumentet redan byggt) och på väg till en liten by. Häng med!

RR_Mitad del Mundo

 

Yungilla, en bygemenskap bestående av cirka 50 familjer, ligger i socknen Calacalí några kilometer nordväst om Mitad del Mundo som vi nyss passerade. År 1995 startade här ett skogsbevarandeprojekt som genomfördes med hjälp av internationellt bistånd. Projektet innefattade bland annat hållbar verksamhet i form av ekologiska trädgårdar, små mjölkbearbetningsanläggningar, produktion och förädling av frukt. Under åren 2010 till 2013 bildades Reserva Geobotánica Pululahua, ett 3 383 hektar stort naturvårdsområde, där Yunguilla ingår.

I byn pågår verksamheter inom ekoturism, produktion av ekologiska grönsaker, sylt, mjölkprodukter, returpapper och återbeskogning med mera. Stiftelsen Cambugan har ett aktivt samarbete med byn där det bland annat ingår att hjälpa till med försäljning av Yungillas produkter. Alla i byn är involverade, även barnen som går ett miljöutbildningsprogram. De boende i byn har tack vare allas engagemang lyckats skapa ett mera hållbart sätt att leva utan att förlora ekonomisk på förändringen, snarare har de kunnat öka sina inkomster på ett hållbart sätt.

Minskad avverkning och återplantering

Yungilla har nått flera framgångar, de har lyckats minska avverkningen av skog liksom utvinningen av träkol och stora områden har återplanterats. Som ett resultat av detta har de fått bättre tillgång till vatten och mer regn även när omkringliggande områden har torka. Arbetet har även bidragit till ett bättre medvetande kring vikten om att bevara den rikedom av resurser som naturen har gett oss. Tack vare byns breda kompetens och motivation har de funnit nya sätt att bruka skogen på som är hållbart för framtiden.

Ekoturism

Byn är med i ett nätverk ”Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE” som innefattar ekoturism på omkring hundra bygemenskaper. Nätverket finns över hela Ecuador och arbetar för behålla ett mångkulturellt samhälle och möjligheten att leva kvar i bygemenskaper med förbättrad eller bibehållen ekonomi, ett liv mera i samklang med naturen. Situationen påminner annars om hur det ser ut i Sverige, att många människor tvingas eller frivilligt flyttar till städer.

Ekotristverksamheten började med att intresserade turister sökte sig till byn för att ta del av aktiviteter som skedde i byn, njuta av lugnet och den vackra miljön. Efter ett tag kom förfrågan om byn kunde ta emot en grupp på ett tjugotal personer och det skapade mer eller mindre panik. Var skulle alla bo? Vad skulle de äta? Men allt gick över förväntan och sedan dess har ekoturismen blivit en viktig näring. De flesta i byn har nu möjlighet att ta emot besökare i sina hem, många har små välskötta rum som erbjuder en fantastisk utsikt över landskapet.

RR_hus

Numera kan även större sällskap tas emot, då ordnas gemensamma måltider och konferenser i huset vi ser här nedan.

RR_konferenshus

Här bjuds vi på en delikat lunch av initiativtagarna i byn, under måltiden berättade de om alla spännande projekt som pågår i byn. På bilden ser vi, från vänster, Germán Collaguazo, Rolando Collaguazo, Carmen Mariscal, Peter Manchausen, Cristina Balseca och Daniela Montalvo.

RR_lunch

Naturens konstverk överträffar alltid människans

Skillnaden i klimatet är slående när jag jämför med Limitad del Mundo, som vi passerade bara några km bort,  jag funderar på hur stor inverkan skogen har på lokalklimatet, det är helt dock klart att det påverkar!

RR_konstverk

RR_Skog

Läs mer påYunguillas hemsida.

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE, nätverk med inriktning på ekoturism och hållbar utveckling

 

Ekologiska produkter – ingen storsäljare i Ecuador…ännu

Ekologiska produkter är ingen i storsäljare i Ecuador…ännu. Mest är det turister som handlar de ekologiska varorna men Andrea Andrande, Wayruro Organico, säger att den inhemska befolkningen har börjat fått upp ögonen för ekologiska produkter, och då främst äldre, vilket Andrea hör ihop med att de börjar få hälsoproblem.

I vanliga butiker har jag inte hittat några ekologiska varor men i en stor matbutik liknande våra hemma, hittade jag faktiskt ekologisk potatis.

Här förbereds leverans av ekologiska varor av Nancy Flores och chauffören Nelson Euickan. Första butiken/restaurangen vi levererar till är en av Quitos/Tumbakos få ekologiska restauranger. De har även en butik i vilken jag rekommenderar ett besök om du har vägarna förbi. Nästa ställe vi stannande på var Wayruro-Organico, en spännande butik som även erbjuder yoga.

Leverans 1_RR Leverans 2_RR Leverans 3_RR

Ecuador

Vi hjälper till att rädda den unika molnskogen

I bergskedjan Anderna som sträcker sig längs Sydamerikas västra delar, finns nästan ingen skog kvar. Därför vill Rädda Regnskog bidra till att rädda den unika molnskogen kring floden Cambugán i nordvästra Ecuador.

Cambugánskogen har ett mycket högt skyddsvärde. Det fuktiga klimatet på bergshöjderna kombinerat med endemiska arter som bara finns i detta område gör skogen unik. Vissa delar är i princip opåverkade av människor och den biologiska mångfalden stor. 

Regnskogen hotas

Regnskogen hotas nu av uppodling, avverkning och företag som vill investera i turistanläggningar. För att motverka detta har Rädda Regnskog invigt en forskningsstation i molnskogen på 3 000 meters höjd. Härifrån drivs bland annat arbetet med att skapa en korridor av natur där den utrotningshotade glasögonbjörnen kan röra sig mellan sina jaktområden. Korridoren gör det även möjligt för många andra arter att existera.

Långsiktigt samarbete ger resultat

För att arbetet ska vara långsiktigt samarbetar vi och vår lokala samarbetspartner, stiftelsen Fundación Cambugán, med lokala bönder och markägare.

En gemensam skötselkommitté ansvarar för skötseln av reservatets, restaurerar avskogade områden och vaktar skogen mot illegala timmerhuggare. I närliggande skolor arbetar vi långsiktigt med miljöundervisning och naturkännedom. Stiftelsen driver också en plantskola för inhemska trädslag som ska bidra till att skogen återbeskogas på ett klokt och hållbart sätt.

Fakta

  • Rädda Regnskog har hjälpt till att rädda Cambugánskogen sedan 2005.
  • Ecuador ligger i västra Sydamerika på båda sidor om ekvatorn, som har gett landet dess namn.
  • Klimatet är huvudsakligen tropiskt men varierar med höjden över havet.

Din hjälp behövs!

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.