Colombia

elcairo1

 

Colombia är ett av världen artrikaste länder. Trots detta är landet mera känt för de konflikter som pågår, för knark och för kaffe. I skuggan av de olika konflikterna tappar landet fler och fler värdefulla skogsområden pga. av olika mänskliga aktiviteter som guldexploatering, oljepalmodligar, kokaodlingar, boskapsskötsel, etc. Trots situationen i landet kämpar många lokala grupper för att både bevara skogen och skapa hållbara brukningsmetoder.

Samhället El Cairo med omnejd har under de senaste åren uppmärksammats bland fågelskådare för sitt rika fågelliv. Det var just genom fågelskådning som en av Rädda Regnskogs styrelsemedlemmar, Miguel Jaramillo, kom i kontakt med Serraniagua (den lokala organisation som Rädda Regnskog nu samarbetar med). Serraniagua har, under flera år, tagit emot och guidat fågelskådare från hela världen. Det är en av strategierna de använder för att bevara regnskogen i regionen.

Läs mer om El Cairo»

Stora framsteg i Colombia under senaste året

10 oktober, 2020

Samarbetet mellan Rädda Regnskog och Serraniagua i Colombia har lett till flera stora framsteg under det senaste året. Viktig regnskog har skyddats, samtidigt som det långsiktiga informationsarbetet stärkts.  I det […]

Läs mer»

Spännande upptäckt av nya arter

13 oktober, 2016

Under de senaste åren har nya växtarter upptäckts i regionen El Cairo där vi arbetar tillsammans med Serraniagua för att skydda skogen. -Det är fantastiskt att fler nya arter upptäcks […]

Läs mer»

En av årets miljöhjältar i världen

5 oktober, 2016

Fantastiska nyheter! Cesar Franco, en av grundarna av organisationen Serraniagua som vi jobbar mycket nära med har blivit utnämnd till en av årets 15 miljöhjältar i världen av Critical ecosystem […]

Läs mer»