Ett av hoten mot Cambugán-skogen och skogarna kring El Cairo är att fattiga bönder avverkar skogen och svedjar marken för att hålla boskap eller odla majs. De är inte ensamma. Enligt Pascal Peduzzi, expert på skogsbränder vid FN:s miljöprogram i Genève, står bränder i skog och mark för upp till 40 % av växthuseffekten. Varje år bränns en yta 92 gånger så stor som Schweiz. (Lyssna på inslaget i Sveriges Radio, feb 2012)