Rädda Regnskog samarbetar i Colombia med organisationen Serraniagua i regionen Galapagos, Colombia (se kartan).

Projektets mål är att:

 • bevara ett prioriterat område genom inköp av skogsmark. Skogen ingår i en biologisk korridor som förenar den med Tatamá Nationalpark, ett av Colombias viktigaste skyddade områden.
 • bilda lokala grupper som kan förvalta och bevara skogen samt förvalta vattenresurserna på ett hållbart sätt.
 • utforma och genomföra hållbara strategier för att skydda det nya naturreservatet och för hållbart naturbruk i anslutning till området.
 • arbeta tillsammans med markägare och genom frivilliga avsättningar ansluta totalt 5 000 hektar skog till det nationella nätet av naturreservat, så att skogen får statligt skydd.
elcairo-karta

Projektområdet El Cairo

Varför behöver detta område bevaras?

Det finns flera goda skäl:

 • Projektområdet utmärker sig för sin höga artrikedom. I området eller i anslutning till det, har bland annat åtta fågelarter, endemiska för Colombia samt 12 groddjur, unika för området, registrerats.
 • Områdets vattenresurser är viktiga att säkra då vattendragen i området försörjer många familjer med rent vatten. Bl.a. finns ett tappställe i anslutning till den mark som ska köpas in, vilket innebär att familjerna i området är direkt beroende av att skogen skyddas.
 • Avverkningar av skogen i större skala för bl.a. boskapsskötsel och produktion av träkol har förekommit i området och det kan hända igen.
 • Skogstypen molnskog, om skyddas genom projektet, minskar kontinuerligt i hela världen.
 • Området ingår i Tumbes-Chocó-Magdalena – ett av världens ”hotspots” av biodiversitet.
  Läs mer på Wikipedia »
 • Att uppmärksamma Colombias artrikedom och hoten mot den, är ett sätt att börja skapa positiva förändringar.

 

elcairo1

Bangsia aureocincta eller gulstrimmad tangara är en av de endemiska fåglarna i Colombia. Med endemisk menas att arten bara finns på denna plats och ingen annanstans i världen.

 

elcairo3

Vattnet är en oumbärlig resurs. Tappställe i det skogsområde som ingår i projektet. Ca 10 familjer är beroende av vattnet från denna skog.

 

Området till vänster ingår i den skog som Rädda Regnskog hjälper till att köpa och bevara.

Området till vänster ingår i den skog som Rädda Regnskog hjälper till att köpa och bevara.

 

Serraniagua: vår partner i Colombia

 

Miguel Jaramillo tillsammans med Cesar Antonio Franco som är ordförande i organisationen Serraniagua.

Miguel Jaramillo tillsammans med Cesar Antonio Franco som är ordförande i organisationen Serraniagua.

 

Johnier Arango i förgrunden är en av guiderna från området och hör till eldsjälarna i organisationen Serraniagua.

Johnier Arango i förgrunden är en av guiderna från området och hör till eldsjälarna i organisationen Serraniagua.

 

Serraniagua bildades 1996 som ett sätt bevara naturresurserna, utveckla demokratin, samt främja alternativa ekologiska odlingsmetoder i regionen.

Organisationens strategiska arbete går ut på att ansluta regnskogsområden till varandra genom att markägarna själva avsätter delar av sin mark för bevarande. I utbyte får de bland annat nya kunskaper om alternativa odlingsmetoder. Konnektivitet som detta kallas, tillämpas även i regionen som ett sätt att koppla människor till varandra när det gäller utbyte av tjänster och kulturella aktiviteter (teater, musik) med mera. Syftet är att skapa en region som är hållbar och självförsörjande utan att tära på naturresurserna.

 

Här står Miguel Jaramillo från Rädda Regnskog med sin fru Jocelyn Vasquez framför ett jordbruk som samarbetar med Serraniagua. Organisationen Serraniagua jobbar i regionen El Cairo med projekt i olika gårdar som leder till självförsörjning och skydd av skog.

Här står Miguel Jaramillo från Rädda Regnskog med sin fru Jocelyn Vasquez framför ett jordbruk som samarbetar med Serraniagua. Organisationen Serraniagua jobbar i regionen El Cairo med projekt i olika gårdar som leder till självförsörjning och skydd av skog.

 

Serraniagua har genom sitt arbete fått regionalt erkännande och vunnit flera nationella priser. År 2008 tilldelades organisationen det internationella Equator prize för sitt arbete med att bekämpa fattigdomen genom bevarande av skogen och genom att utveckla hållbara försörjningsmetoder i regionen.

Tack vare att Serraniagua fått bidrag från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) har man kunnat bilda ett skogsreservat (Serro del Inglés) på över 800 hektar. Det har blivit ett vida känt studieområde dit många forskare och fågelskådare vallfärdar.

 

I bakgrunden och gömd bland molnen ses den bergskedja som ingår i Serraniaguas arbete med att bilda biologiska korridorer till nationalparken Tatamá.

I bakgrunden och gömd bland molnen ses den bergskedja som ingår i Serraniaguas arbete med att bilda biologiska korridorer till nationalparken Tatamá.

 

De bästa markerna tas i anspråk för olika aktiviteter (främst boskapsskötsel). Kvar finns bara de brantaste delarna som också blivit en refug för många arter.

De bästa markerna tas i anspråk för olika aktiviteter (främst boskapsskötsel). Kvar finns bara de brantaste delarna som också blivit en refug för många arter.

 

Kaffeodling och boskapsskötsel på fel ställe förvärrar erosionen och har lett till rasade vägar och förlorade skördar. Den enda vägen till El Cairo såg ut så här i december 2011.

Kaffeodling och boskapsskötsel på fel ställe förvärrar erosionen och har lett till rasade vägar och förlorade skördar. Den enda vägen till El Cairo såg ut så här i december 2011.

 

elcairo8

El Cairo har tillsammans med 47 andra små samhällen i denna colombianska kafferegion förklarats som Världsarv av UNESCO.

 

Foto: Miguel Jaramillo, Jocelyn Vasquez och Seraniagua.