I Colombias regnskogar arbetar miljöorganisationen Serraniagua, Rädda Regnskogs samarbetspartner sedan 15 år, hårt för att bevara den biologiska mångfalden, främja ett hållbart brukande av jorden, säkra vattenförsörjningen samt skapa förutsättningar för forskning och utbildning. Organisationen är verksam bland annat i nationalparken Tatamá i regionerna Valle och Choco i sydvästra Colombia.

–   Dessa naturområdena räknas till världens viktigaste område för biodiversitet, berättar Tatiana Rynbäck, ordförande för Rädda Regnskog.

Under året har Serraniagua satsat stort på att etablera ett naturreservat i området Galapagos (samma namn som den kända ön, men detta är ett annat område), som en plats för utbildningar och naturreservatet Cerro El Inglés som en plats för forskningsturism. Något som nu börjar ge resultat i form av fler besökare.


–   Många vill komma hit och för oss är det viktigt att kunna ta emot och utbilda skolklasser och forskare. Vi har bland annat hållit ett antal workshops för att öka kunskapen om fåglarna som lever i regnskogen och om hur vi kan odla hållbart, säger César A. Franco, koordinator för Serraniagua.

Tack vare samarbetet med  Serraniagua har de invånare som bor i naturreservaten stöttats i arbetet för att säkra sin vattenförsörjning. Serraniagua samverkar även med organisationen Agualbán, som arbetar i området Serranía de los Paraguas, där de skyddar regnskogens vattenkällor som olika sjöar och åar. Även detta område är viktigt för bevarande av biologisk mångfald på global skala.


Året har även inneburit en rad utmaningar. Långa väntetider vid kontakter med myndigheter och svårigheter att få tag i kompetent arbetskraft är två av dem. Samtidigt tampas landet fortfarande med efterverkningar av pandemin i form av begränsad tillgång på material.

Detta till trots ser Rädda Regnskogs ordförande Tatiana Rynbäck positivt på framtiden.

–   Under det kommande året kommer vi att ta stora steg framåt. Tack vare kontinuerlig information via den egna radiokanalen Radio Montanera och genom att dela ut informationsmaterial i byarna känner många nu till vad organisationen gör för att bevara regnskogen och dess invånare. Det kommer att ge resultat.