Serraniagua, vår systerorganisation har kommit på andra plats i Colombias nationella tävling för bevarande av miljön. Serraniagua får på detta sätt ett erkännande för sitt arbete med att hjälpa böndernas organisation i El Cairo med omnejd att skydda och ansluta mark till det nationella nätet av naturreservat. Här kan du läsa mer, på spanska.

RR_andra plats