Rädda Regnskog har beslutat att bidra till ett nytt projekt i Colombia via vår systerorganisation Serraniagua. Projektet går ut på att genom frivilliga avsättningar ansluta totalt 5000 ha skog till det nationella nätet av naturreservat under de närmaste åren. På detta sätt permanentas skyddet för de marker som ansluter sig till projektet, vilket sker inom ramen för den colombianska miljölagen.

-Vi i Föreningen Rädda Regnskog är otroligt glada över att kunna bidra till detta projekt. Tack vare projektet kommer värdefulla skogsbestånd att bevaras för framtiden, säger Miguel Jaramillo, Vice Ordförande Rädda Regnskog

Inom projektet kommer även Serraniagua att restaurera 1 ha skog, genomföra miljökurser och slutföra byggande av ett besökscentrum i en enkel stuga.

Serraniagua har ny hemsida, klicka här.