Honduras

I nordöstra Honduras finns unik regnskog som tyvärr hotas av både storskalig avverkning och skövling på grund av svedjebruk. Läs mer om vad vi gör för att bevara regnskogen och skapa hållbara levnadsvillkor för lokalbefolkningen.