Honduras

I nordöstra Honduras finns unik regnskog som tyvärr hotas av både storskalig avverkning och skövling på grund av svedjebruk. Svedjebruk är en destruktiv jordbruksmetod och konsekvenserna av svedjebruket håller många miljoner människor i fattigdom världen över och bidrar med mer än en miljard ton koldioxid per år till atmosfären.

För att bevara regnskogen och skapa hållbara levnadsvillkor för lokalbefolkningen har vi valt att samarbeta med organisationen Inga Foundation. Inga Foundation driver ett 10–årigt program som för närvarande omfattar runt 200 familjer i området kring Pico Bonito nationalpark, i norra Honduras. Målet med projektet är att stödja familjerna i området att ändra sättet de brukar sin mark – från destruktivt svedjebruk till att istället använda en metod som heter Inga alley cropping, på svenska kan det kallas skogsjordbruk. Varje år utökas antalet familjer som omfattas av projektet med cirka 40 familjer. 

Från obrukbar jord till hållbar metod

Idag är svedjebruk vanligt förekommande i området. Det är en av de största orsakerna till avskogning, utsläpp av växthusgaser och därmed även klimatförändringar. Genom projektet ska befolkningen i skogens närhet få kunskaper om hur ett hållbart brukande av jord och skog kan se ut. När svedjebruk används tvingas brukaren av jorden att skövla upp till tre hektar skog per år och marken blir därefter obrukbar. Detta får förödande konsekvenser både för familjerna som brukar skogen samt för skogsbeståndet. Inga Foundation arbetar för att hjälpa samhällen och bönder i Honduras, och även på andra håll runt om i världen, att byta från svedjebruk till ett hållbart alternativ, skogsjordbruk med släktet Inga. Med hjälp av detta system kan resurserna byggas upp istället för att förbrukas. Resultatet blir ökad produktion, mindre arbetsåtgång, bättre ekonomi, minskad erosion, jämnare och bättre vattentillgång och sist och viktigast kan behovet av att hugga ner skog för nyodling minskas. Tack vare att den nya metoden används sparas cirka 600 hektar per år från skövling i området!

Vad är Inga alley cropping?

Inga alley cropping, skogsjordbruk, är ett hållbart alternativ som lämpar sig för jordbruk i tropisk regnskog och tidigare regnskogsområden. Metoden går ut på att odla mellan rader av träd av släktet Inga och gör att markens bördighet upprätthålls och återbefruktar tidigare värdelös mark. Tack vare denna metod elimineras behovet av att avverka mer regnskog för nyodling.

Startades som ett forskningsprojekt

Det fanns ett stort behov att hitta alternativa jordbrukssystem för att slippa skövla nya regnskogsområden år efter år för att överleva. Forskningen resulterade i odlingsmetoden Inga alley cropping. Detta forskningsprojekt fick också till följd att organisationen Inga Foundation startades. Organisationens styrelse består av experter inom tropisk ekologi.

Här kan du läsa mer om projektet i Honduras »

Här kan du läsa mer om vår samarbetspartner Inga Foundation »

 

Framgångar trots motvind i Tobago

12 oktober, 2020

Grunden i projektet Corbin Local Wildlifes arbete för att skydda och främja återväxten av unika och hotade djurarter och miljöer i Tobago är enkel. Den går kort och gott ut […]

Läs mer»

Land For Life Project, Honduras

31 mars, 2018

I nordöstra Honduras där Rädda Regnskog har ett nytt samarbete med Inga Foundation, finns unik regnskog som hotas på olika sätt, både av storskalig avverkning och skövling på grund av […]

Läs mer»