I nordöstra Honduras där Rädda Regnskog har ett nytt samarbete med Inga Foundation, finns unik regnskog
som hotas på olika sätt, både av storskalig avverkning och skövling på grund av svedjebruk.
Land for Life är ett 10-årigt program som omfattar 200 familjer i området kring Pico Bonito National Park, norra Honduras. Målet med projektet är att stödja familjer att ändra sättet att bruka mark från svedjebruk där brukaren skövlar upp till 3 hektar skog varje år och där marken efter odling blir obrukbar, för att istället införa den hållbara Inga Alley Cropping metoden utan konstgödning och besprutning. Varje år undantas ca 600 hektar skog från skövling tack vare de 200 familjer som hittills ställt om, vilket motsvarar en utsläppsminskning med omkring 6 600 ton koldioxid varje år (33 ton per familj) tack vare minskad bränning och avverkning. En viss bindning av kol sker även tack vare trädtillväxt och kolbindning till jordskiktet.

Luis demonstrerar systemet med Ingaträd för en grupp jordbrukare.