Grunden i projektet Corbin Local Wildlifes arbete för att skydda och främja återväxten av unika och hotade djurarter och miljöer i Tobago är enkel. Den går kort och gott ut på att låta djuren växa upp i sin naturliga miljö för att sedan, om och när de är redo, släppa ut dem i skyddade naturliga områden.

Men coronapandemin påverkar projektet på flera sätt och framtiden är oviss. Den viktiga inkomstbringande besöksverksamheten är pausad och det är svårt att få tag i mat till djuren. Samtidigt har pandemin satt igång en positiv process för att öka graden av självförsörjning. 

Två hektar av området har förvandlats till planteringar med olika grödor som sötpotatis, majs och vattenmelon. 45 nya fruktträd som djuren själva kan klättra i och äta från kommer att ge dem en naturlig diet utan onödiga transporter. 

– Jag ser väldigt positivt på att projektet jobbar för att minska på transporterna och bli mer självförsörjande med egenproducerad mat, säger Miguel Jaramillo, ordförande i Rädda Regnskog. Det gynnar både djuren och projektet på sikt. 

När parken inte kan hållas öppen för besökare passar projektet också på att utföra viktigt underhållsarbete. Förhoppningen är att detta leder till en bättre upplevelse för besökarna när väl besöksförbudet mildras eller hävs. 

När parken hålls stängd utförs viktigt underhållsarbete.

Att det är ekonomiskt utmanande tider för parken är ingen hemlighet. I nuläget kan de två grundarna bara ta ut lön om de säljer någon av projektets skulpturer och behovet av ekonomiskt stöd är större än någonsin. 

– Vi är glada att vi kan stötta projektet i tider som dessa, säger Miguel. Ska vi nå framgångar på sikt så måste vi bara se till att parken klarar sig igenom den här tuffa perioden. 

Förutsatt att projektet överlever pandemin och besöksverksamheten kommer igång igen finns stora möjligheter att hotade arter både kan överleva och fortplanta sig i sina naturliga miljöer. 

– Detta i kombination med nya ekonomiska möjligheter inom natur- och djurskyddsområdet skulle göra att framtiden ser ljus ut, säger Miguel. 

Om projektet: Corbin Local Wildlife

Projektet Corbin Local Wildlife mål är att föda upp hotade arter i skyddade områden, för att sedan släppa ut dem i sina naturliga miljöer. Projektet arbetar med att återskapa och skydda unika lokala miljöområden och för att nå långsiktig framgång arbetar Corbin Local Wildlife också med att informera och utbilda skolbarn. Fram till idag har hälften av alla skolor i Tobago besökt projektets parkområde. 

Med anledning av coronapandemin har parken tvingats ställa om sin verksamhet. Besöksverksamheten är pausad och det är svårt att få matleveranser till alla djur. Egna områden nyttjas istället för odling av majs, sötpotatis, vattenmelon och annan frukt som kan djuren kan äta. 

Projektet hoppas kunna återuppta besöks- och utbildningsverksamheten så snart pandemin är över, men den ekonomiska situationen är ansträngd. Löner till grundarna Roy och Michael Corbin finansieras tills vidare genom försäljning av skulpturer.