Nya metoder för skogsbruk gynnar regnskogen

Honduras regnskog hotas från flera håll. Storskalig avverkning och svedjebruk gör att stora skogsområden försvinner varje år. Med nya metoder för skogsbruk bidrar Rädda Regnskog till att stoppa skövlingen. 

Idag är svedjebruk vanligt förekommande i Honduras regnskogar. Det är en av de största orsakerna till avskogning, utsläpp av växthusgaser och därmed även klimatförändringar.

För att bevara regnskogen och samtidigt skapa hållbara levnadsvillkor för människorna som bor där samarbetar vi med organisationen Inga Foundation. Tillsammans hjälper vi familjer att ändra sättet de brukar marken på. Genom att byta från svedjebruk till ett hållbart alternativ, skogsjordbruk med växtsläktet Inga kan 600 hektar per år skonas från skövling.

Inga alley cropping är en hållbar och alternativ metod för skogsjordbruk.

Torbjörn Granlund, Rädda Regnskog

Metoden går ut på att odla mellan rader av träd av släktet Inga och gör att jordens bördighet inte bara behålls utan också väcker liv i tidigare värdelös mark. Detta ger många fördelar:

  • Marken skuggas från den heta solen vilket gör att mikroklimat förbättras,
  • Trädens skugga och täckningen tränger undan ogräs.
  • Vattentillgången förbättras.
  • Minskad erosion.
  • Jordens vattenhållande förmåga förbättras.
  • Träden hämtar upp mineraler från djupare jordlager.

Resultatet blir en bättre produktion med mindre arbetsinsats och en bättre ekonomi. Samtidigt minskas behovet av att hugga ner skog för nyodling. Genom att ta vara på de träd som redan finns och utnyttja mellanrummen behöver bönderna inte längre avverka skog för att plantera ny.

Vill nå ut globalt

Mike Hands grundare av Inga Foundation har som mål att nå ut med metoden på global nivå i hela det tropiska  regnskogsbältet det är bara pengar som saknas.  

Fakta

  • Mellan 2011 och 2020 har 280 familjer bytt odlingsmetod till Inga alley cropping
  • Tack vare den nya metoden sparas cirka 600 hektar per år från skövling i området
  • Varje år utökas antalet familjer som omfattas av projektet med cirka 40 familjer

Din hjälp behövs

Var med oss och skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Läs mer

Inga Foundation »