Brandgator räddar regnskog från att brinna upp

Värdefull regnskog på Madagaskars högplatå riskerar att gå upp i rök när eld från omgivande savannområde sprider sig. Med hjälp av brandgator hejdar Rädda Regnskog elden och bevarar skogen.

Tack vare sitt isolerade läge har ön Madagaskar utanför Afrikas sydöstra kust ett unikt växt- och djurliv som inte går att hitta någon annanstans i världen. Här finns många endemiska arter, det vill säga arter som bara finns just här men när avskogningen ökar hotas det unika växt- och djurlivet.Madagaskars orörda regnskog har minskat med över två tredjedelar (69%) bara de senaste 30 åren. Regnskogen riskerar vara helt försvunnen om mindre än ytterligare 30 år (2049) om avskogningen fortsätter i samma takt som senaste decenniet.

Brand – det största hotet mot regnskogen

Det största hotet mot regnskogen och djuren som lever där är bränder. Varje år bränns gräsmarkerna runtomkring skogen för att tjäna som bete åt boskap och elden sprider sig lätt in i skogen. För att skydda skogen utbildar Rädda Regnskog lokalbefolkningen i att röja och underhålla brandgator. Genom att för hand ta bort all vegetation i breda gångar runt skogsområdena hålls elden på avstånd den värdefulla skogen bevaras.

Skogsområdet Ambohitantely på den centrala högplatån är det sista av den ursprungliga skogstypen som en gång växte här och sedan 1981 klassat som naturreservat. Arbetet för att bevara det sker sedan flera år i samarbete med lokala organisationerna Association Vahatral och Madagascar National Parks.

Fakta

  • Madagaskar är världens fjärde största ö belägen utanför Afrikas sydöstra kust.
  • På  30 år har Madagaskar förlorat två tredjedelar av kvarvarande orörda regnskog. Med samma takt i ytterligare 30 år är den helt borta.
  • Det största hotet mot den regnskog som finns kvar, och djuren som lever där, är bränder

Din hjälp behövs!

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Läs mer

Association Vahatral »
Madagascar National Parks »