På bara 70 år har mer än hälften av Madagaskars regnskog försvunnit. I ett försök att vända trenden tar landet hjälp av lurviga lemurer och andra djur, helt i linje med Rädda Regnskogs arbete för att bevara utrotningshotade arter. 

Madagaskar står liksom hela vår planet inför ett vägskäl. Vi kan förvärra tillståndet för både klimatet och den biologiska mångfalden – eller förbättra det. Väljer vi det sistnämnda kan lemurer och andra djur bli våra allierade, enligt en ny studie från SLU som presenteras i marsnumret av tidskriften Syre.

Däggdjur, fladdermöss och fåglar som funnits på ön sedan urgamla tider spelar en viktig roll för skogens bevarande och återväxt. Förhoppningen är att den börjar återplantera sig själv när djuren äter frön som sedan bajsas ut och blir till nya träd, och detta helt utan inblandning av vare sig människa eller teknik.

– Just därför är vårt arbete för att bevara mångfalden så viktigt, säger Emma Skoog Tagizade på Rädda Regnskog. Ju fler djur som överlever och kan fortplanta sig, desto större positiv effekt på skogens återväxt och klimatet. 

Rädda Regnskog arbetar med skogsområdet Ambohitantely på den centrala högplatån på Madagaskar, det sista av den ursprungliga skogen i området som hyser många unika djur- och växtarter som är hotade.

– Här lever bland annat två grodarter (Anilany helenae och Anodonthyla vallani) som inte finns någon annanstans på jorden, berättar Emma Skoog Tagizade.

I området finns även fem lemurarter; en muslemur, en dvärglemur, en bambulemur, en ullmaki samt den bruna makin. Vid sidan av dessa finns också en rik fauna av tanrekar med 14 olika kända arter plus två för vetenskapen nya arter av långsvanstanrekar. Tanrekar är, liksom lemurer, en unik endemisk däggdjursfamilj som bara finns på Madagaskar.

Ullmakin Avahi Laniger

-Och inte nog med det, fortsätter Emma Skoog Tagizade. Utöver dessa arter har man också funnit en ännu obeskriven art av bladsvansödla i Ambohitantely så det här är tveklöst mycket viktigt område att bevara.

Parallellt med att skydda utrotningshotade djur driver Rädda Regnskog projekt för återplanteringen av skog. Det är en långsiktig och resurskrävande process som bidrar till att bygga ihop och skydda skogsfragmenten.

-Genom att stödja flera parallella initiativ gör vi skillnad på flera fronter. Vi är glada att våra givare och medlemmar stödjer vårt arbete. Tillsammans räddar vi regnskog för framtiden, och lemurerna hjälper till allt de kan, avslutar Emma Skoog Tagizade.