Värdefull skog på Madagaskars högplatå riskerar att gå upp i rök när eld från omgivande savannområde sprider sig. Med hjälp av brandgator byggda av lokalbefolkningen ska eldens framfart stoppas och skogen bevaras.

Föreningen Rädda Regnskogs arbete med att bevara de sista höglandsskogarna på centralplatån i området Ambohitantely pågår för fullt. Nyligen skrevs kontrakt med den inhemska malagaskiska organisationen Association Vahatral, och samarbetet med reservatsförvaltaren Madagascar National Parks är redan igång.

Det är viktigt att ha bra samarbetspartners på plats, säger Emma Skoog Tagizade på Rädda Regnskog.

– Det är en förutsättning för att vi ska uppnå våra mål och vi är mycket nöjda att vi redan har kommit så långt.

Naturreservatet Ambohitantely består av knappt hundra mindre skogsfragment, varav det största är lite över 1 000 hektar stort. Det största hotet mot de kvarvarande skogarna är eld som sprider sig in i området från den omgivande grässavannen. För att hindra elden att nå fram till skogen byggs brandgator.

– Genom att för hand ta bort all vegetation och det översta förnalagret i breda gångar runt skogsområdena håller vi elden på avstånd, förklarar Johannes Bergsten, kontaktperson för projektet på Madagaskar. Det stoppar effektivt eldens framfart och hjälper till att bevara den värdefulla skogen.

Förlängningen av brandgatorna har gått både smidigt och fort. Det var så sent som i april som reservatsförvaltaren Madagascar National Parks startade arbetet och fyra etapper om totalt nästan fem kilometer brandgata är redan iordningställda.

– Det är över förväntan, säger Johannes Bergsten. Jag är imponerad över hur väl arbetet fortgår.

Projektet också är tänkt att generera inkomstmöjligheter för de som bor kring naturreservatet. Arbetet med att skapa och sköta brandgator är ett sådant lyckat exempel.

– Ett sextiotal personer rekryterades från de närliggande byarna efter att projektet och insatsen förankrats hos ledaren i byn Maharidaza, berättar Johannes Bergsten. Det här projektet är bra både för skogen och för lokalbefolkningen.