Det unika skogsområdet Ambohitantely på den centrala högplatån på Madagaskar är klassat som naturreservat sedan 1981. Det stora skogsområdet är det sista av den ursprungliga skogen på den centrala högplatån och hyser många unika djur- och växtarter vilka nu är hotade.

Området som delskyddades redan 1951 utgörs av flera skogsområden, varav ett större och ett stort antal mindre skogsfragment. Här lever många unika djurarter, bland annat två grodarter (Anilany helenae och Anodonthyla vallani) som inte finns någon annanstans på jorden. Båda är listade som akut hotade av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). I området finns även fem lemurarter; en muslemur, en dvärglemur, en bambulemur, en ullmaki samt den bruna makin. Vid sidan av dessa finns också en rik fauna av tanrekar med 14 olika kända arter plus två för vetenskapen nya arter av långsvanstanrekar. Tanrekar är, liksom lemurer, en unik endemisk däggdjursfamilj som bara finns på Madagaskar.

– Och inte nog med det, säger Miguel Jaramillo, Rädda Regnskog. Utöver dessa arter har man också funnit en ännu obeskriven art av bladsvansödla i Ambohitantely så det här är tveklöst ett spännande och givande område att utforska!

Hotet mot de kvarvarande skogsfragmenten i Ambohitantely utgörs främst av bränder. Varje år bränns de omkringliggande gräsmarkerna för att tjäna som bete åt boskap och bränderna sprider sig lätt in i skogen. För att skydda skogen anläggs brandgator, vilket har visat sig vara en mycket effektiv åtgärd för att stoppa gräsbränderna från att sprida sig. Målet är att alla skogsfragment ska skyddas och även detta viktiga arbete stöds av Rädda Regnskog.

Ett annat projekt som får stöd är återplanteringen av skog. Det är en långsiktig och resurskrävande process som, tillsammans med skyddande brandgator, bidrar till att bygga ihop och skydda skogsfragmenten.

Gemensamt för många av världens unika skogsområden är utmaningen och viljan att skapa hållbara inkomstmöjligheter för de som bor dess närhet. Varje år kommer många forskare till området, vilket skapar inkomstkällor. Därför stödjer Rädda Regnskog även byggandet av en enklare forsknings- och logistikstation. Förhoppningen är att den ska locka fler forskare och att hyresintäkterna ska bidra till bevarandet av den värdefulla skogen.

– Genom att stödja flera parallella initiativ gör vi skillnad på flera fronter. Vi är glada att våra givare och medlemmar stödjer vårt arbete. Tillsammans räddar vi regnskog för framtiden, avslutar Miguel.