Satsning på skogsvård som ger resultat

Under de senaste två decennierna har stora delar av regnskogen i västra Rwanda skövlats av människor på jakt efter timmer och nya åkermarker. Nu hoppas Rädda Regnskog kunna bidra till att vända utvecklingen, bland annat genom att involvera lokalbefolkningen.

I Rwanda består energiförbrukningen till 85% av biomassa och 99 procent av alla hushåll använder träd och ved för matlagning. Från 2001 till 2020 gick 37,7 kha skog bokstavligen upp i rök, vilket motsvarar en minskning av landets skogsbestånd med 7,6 procent.

Avskogning sker parallellt med effekterna av klimatförändringarna och för med sig jorderosion, förlust av markfuktighet, vatten- och luftföroreningar, ökenspridning och i förlängningen hunger och fattigdom för befolkningen.

Rädda Regnskog samverkar med GER, Global Initiative for Environment and Reconciliation, som sedan 2015 arbetat för att skogen och dess invånare ska kunna leva i harmoni och hantera och motverka klimatförändringarnas konsekvenser.

Med hjälp av skogsjordbruk, att återinföra inhemska fröer och arter som annars riskerar att utrotas, ger vi stöd till främst kvinnor att på ett hållbart sätt kunna föda sina familjer. Enkelt uttryckt handlar det om att stödja ett slags jordbruk som ger mat och ved och samtidigt gör marken rikare, bevarar biologisk mångfald och skyddar skogarna från exploatering. Totalt har över 500 personer i fem distrikt fått utbildning i hur skogen ska vårdas för att kunna föra kunskapen vidare i byarna och skapa en hållbar framtid. Med vårt stöd kan den framgångsrika verksamheten fortsätta att växa.

Din hjälp behövs. Var med oss och skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Din hjälp behövs!

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Läs mer

Global Initiative for Environment and Reconciliation>>