Målet är att plantera en miljon träd

Vår samarbetspartner, Mabinju Power House, är en organisation i sydvästra Kenya som har en första målsättning att plantera en miljon träd. Mabinju Power House planterar och distribuerar träd till skolor, sjukhus och andra offentliga platser i Siaya County, ett område i närheten av Victoriasjön i sydvästra Kenya. 

Organisationen arbetar också med att sprida kunskap, för att få lokalbefolkningen att förstå trädens betydelse och att själva lära sig plantera och vårda träd. Mabinju Power House stödjer också änkor genom att ge dem träd och frön, för att skapa möjlighet till självförsörjning.

–Vi har en dröm om att skapa en stor plantskola dit folk kan komma och hämta fröer och plantor för att hjälpa till att återskapa skogar, säger Geoffrey Ouma, från Mabinju Power House. 

Förhindra erosion

Genom trädplantering vill organisationen förhindra erosion och öka markens förmåga att ta upp regnvatten. Förutom att öka trädbeståndet är avsikten att öka medvetenheten om naturen, inte minst bland barn och ungdomar – genom att undervisa om trädens betydelse.

– Vi vill skapa ett övnings- och utbildningscentrum för unga, så att de kan lära sig mer om klimatkrisen och arbeta för att hantera klimatförändringarnas konsekvenser i vårt område, säger Geoffrey Ouma.  

Vi är mycket glada över att få samarbeta med en organisation som drivs med en sprudlande entusiasm, och vi ser med tillförsikt fram emot vad Mabinju Power House ska kunna uppnå framöver.

Fakta 

  • Kenya ligger vid ekvatorn i östra Afrika och är till ytan en tredjedel större än Sverige.

  • Vi har samarbetat med Mabinju Power House sedan februari 2022.

  • Mellan 2001 till 2021 minskade Kenyas skogar med 11% vilket motsvarar 179 miljoner ton CO₂e-utsläpp.

Din hjälp behövs.

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.