Tag: Honduras

Framgångar trots motvind i Tobago

Grunden i projektet Corbin Local Wildlifes arbete för att skydda och främja återväxten av unika och hotade djurarter och miljöer i Tobago är enkel. Den går kort och gott ut på att låta djuren växa upp i sin naturliga miljö för att sedan, om och när de är redo, släppa ut dem i skyddade naturliga områden.

Men coronapandemin påverkar projektet på flera sätt och framtiden är oviss. Den viktiga inkomstbringande besöksverksamheten är pausad och det är svårt att få tag i mat till djuren. Samtidigt har pandemin satt igång en positiv process för att öka graden av självförsörjning. 

Två hektar av området har förvandlats till planteringar med olika grödor som sötpotatis, majs och vattenmelon. 45 nya fruktträd som djuren själva kan klättra i och äta från kommer att ge dem en naturlig diet utan onödiga transporter. 

– Jag ser väldigt positivt på att projektet jobbar för att minska på transporterna och bli mer självförsörjande med egenproducerad mat, säger Miguel Jaramillo, ordförande i Rädda Regnskog. Det gynnar både djuren och projektet på sikt. 

När parken inte kan hållas öppen för besökare passar projektet också på att utföra viktigt underhållsarbete. Förhoppningen är att detta leder till en bättre upplevelse för besökarna när väl besöksförbudet mildras eller hävs. 

När parken hålls stängd utförs viktigt underhållsarbete.

Att det är ekonomiskt utmanande tider för parken är ingen hemlighet. I nuläget kan de två grundarna bara ta ut lön om de säljer någon av projektets skulpturer och behovet av ekonomiskt stöd är större än någonsin. 

– Vi är glada att vi kan stötta projektet i tider som dessa, säger Miguel. Ska vi nå framgångar på sikt så måste vi bara se till att parken klarar sig igenom den här tuffa perioden. 

Förutsatt att projektet överlever pandemin och besöksverksamheten kommer igång igen finns stora möjligheter att hotade arter både kan överleva och fortplanta sig i sina naturliga miljöer. 

– Detta i kombination med nya ekonomiska möjligheter inom natur- och djurskyddsområdet skulle göra att framtiden ser ljus ut, säger Miguel. 

Om projektet: Corbin Local Wildlife

Projektet Corbin Local Wildlife mål är att föda upp hotade arter i skyddade områden, för att sedan släppa ut dem i sina naturliga miljöer. Projektet arbetar med att återskapa och skydda unika lokala miljöområden och för att nå långsiktig framgång arbetar Corbin Local Wildlife också med att informera och utbilda skolbarn. Fram till idag har hälften av alla skolor i Tobago besökt projektets parkområde. 

Med anledning av coronapandemin har parken tvingats ställa om sin verksamhet. Besöksverksamheten är pausad och det är svårt att få matleveranser till alla djur. Egna områden nyttjas istället för odling av majs, sötpotatis, vattenmelon och annan frukt som kan djuren kan äta. 

Projektet hoppas kunna återuppta besöks- och utbildningsverksamheten så snart pandemin är över, men den ekonomiska situationen är ansträngd. Löner till grundarna Roy och Michael Corbin finansieras tills vidare genom försäljning av skulpturer.

Ett fantastiskt år för Rädda Regnskogs projekt

Året har bjudit på många dramatiska och klimatrelaterade händelser, såväl i Sverige som i världen. Kanske ledde den torra sommaren till att Rädda Regnskog har fått väldigt många fler givare. Eller var det vår nya webshop som gjorde underverk, eller det faktum att vi nu fått 90-konto? Mycket har utvecklats under 2018 – vi fick även besök av våra partners från Sydamerika som hade många viktiga möten och presenterade sitt arbete under ett uppskattat seminarium.

Styrelseledamöter från Föreningen Rädda Regnskog och Regnskogsföreningen tillsammans med partners från Brasilien, Colombia och Ecuador.

Rädda Regnskog har även kraftigt utvecklat arbetet med såväl nya som gamla partners i Sydamerika. Här följer några nedslag:

Vårt äldsta projekt, Cambugán i Ecuador, har under året invigt en forskningsstation i molnskogen på 3 000 meters höjd (Pella Thiel från Rädda Regnskog deltog). Arbetet med en spridningskorridor för glasögonbjörn fortsätter; området omfattar flera naturområden och är ett samarbete med många aktörer, inklusive miljöministeriet och Quito kommun. Där björnarna kan röra sig kan även många andra arter existera.

Mauricio Reyes från Fundacion Cambugán t v dansar med ungdomar från den närliggande byn, som även hjälpt till med bygget av forskningsstationen.

I Colombia är vår partner Serraniagua också inblandad i att skapa grön infrastruktur med glasögonbjörnen som främsta förmånstagare. I de områden Serraniagua jobbar ser de kaffeodlande bönderna björnen som en bekyddare för vattnet, eftersom när skogen är kvar så finns även det livsviktiga vattnet. Serraniagua arbetar med vårt stöd tillsammans med lokalsamhällen för att skapa ett grönt nätverk runt Tatamá nationalpark och sex naturreservat i närheten. Området bildar ett ”landskap för naturskyddskaffe” som blivit utnämnt till världsarvsområde av UNESCO. Här samexisterar kaffeproduktion med hotade arter av fåglar och däggdjur. Två arter av krabbor, nya för vetenskapen, har hittats nyligen.

Luis demonstrerar systemet med Ingaträd för en grupp jordbrukare.

Vi inledde under 2018 ett nytt samarbete med Inga Foundation som arbetar med hållbart jordbruk för att hejda svedjebruk i nordöstra Honduras. Land for Life är ett 10-årigt program som omfattar 200 familjer i området kring Pico Bonito National Park. Målet med projektet är att stödja familjer att ändra sättet att bruka mark från svedjebruk där brukaren skövlar upp till 3 hektar skog varje år och där marken efter odling blir obrukbar, för att istället införa metoder för skogsjordbruk utan konstgödning och besprutning. Varje år undantas ca 600 hektar skog från skövling tack vare de 200 familjer som hittills ställt om, vilket motsvarar en utsläppsminskning med omkring 6 600 ton koldioxid varje år (33 ton per familj) tack vare minskad bränning och avverkning.

Första mötet någonsin mellan kommunernas miljöansvariga i Calha Norte/Karib, Brasilien. Mötet etablerade ett forum för tekniskt och politiskt samarbete mellan de nio kommuner som utgör Calha Norte/Karibmosaiken med reservat.

Tillsammans med den svenska Regnskogsföreningen fick vi möjlighet att gå in i ett projekt för att skydda 15 miljoner hektar regnskog i brasilianska Amazonas (motsvarande 1/3 av Sveriges yta).  Projektet har varit framgångsrikt och uppskattat av inte minst de miljöansvariga i berörda kommuner. Dessa, (som tidigare knappt ens träffats) har genom projektet kunnat bilda ett nätverk och fått utbildning för att bättre kunna skydda regnskogen. Även civilsamhället har stärkts genom olika kurser. Detta behövs så väl, för att dessa ska ha möjlighet att kunna stå emot de krafter som troligen släpps lösa genom den tillträdande presidentens respektive delstatsguvernörens politik.

Sammanfattningsvis finns fortsatt stora hot mot regnskogarna, men våra samarbetspartners arbetar engagerat och skickligt med att skapa förutsättningar för deras långsiktiga skydd. Rädda Regnskog är stolta över att bidra till detta arbete och tacksamma över alla som vill bidra genom oss.

Gott nytt år!

 

Land For Life Project, Honduras

I nordöstra Honduras där Rädda Regnskog har ett nytt samarbete med Inga Foundation, finns unik regnskog
som hotas på olika sätt, både av storskalig avverkning och skövling på grund av svedjebruk.
Land for Life är ett 10-årigt program som omfattar 200 familjer i området kring Pico Bonito National Park, norra Honduras. Målet med projektet är att stödja familjer att ändra sättet att bruka mark från svedjebruk där brukaren skövlar upp till 3 hektar skog varje år och där marken efter odling blir obrukbar, för att istället införa den hållbara Inga Alley Cropping metoden utan konstgödning och besprutning. Varje år undantas ca 600 hektar skog från skövling tack vare de 200 familjer som hittills ställt om, vilket motsvarar en utsläppsminskning med omkring 6 600 ton koldioxid varje år (33 ton per familj) tack vare minskad bränning och avverkning. En viss bindning av kol sker även tack vare trädtillväxt och kolbindning till jordskiktet.

Luis demonstrerar systemet med Ingaträd för en grupp jordbrukare.

Honduras

Nya metoder för skogsbruk gynnar regnskogen

Honduras regnskog hotas från flera håll. Storskalig avverkning och svedjebruk gör att stora skogsområden försvinner varje år. Med nya metoder för skogsbruk bidrar Rädda Regnskog till att stoppa skövlingen. 

Idag är svedjebruk vanligt förekommande i Honduras regnskogar. Det är en av de största orsakerna till avskogning, utsläpp av växthusgaser och därmed även klimatförändringar. Genom att byta från svedjebruk till ett hållbart alternativ kan 600 hektar per år skonas från skövling. Metoden som används går ut på att odla träd av släktet Inga, mellan rader av träd, vilket gör att jordens bördighet både behålls och väcker liv i tidigare värdelös mark.” 

  • Marken skuggas från den heta solen vilket gör att mikroklimat förbättras,
  • Trädens skugga och täckningen tränger undan ogräs.
  • Vattentillgången förbättras.
  • Minskad erosion.
  • Jordens vattenhållande förmåga förbättras.
  • Träden hämtar upp mineraler från djupare jordlager.

Resultatet blir en bättre produktion med mindre arbetsinsats och en bättre ekonomi. Samtidigt minskas behovet av att hugga ner skog för nyodling. Genom att ta vara på de träd som redan finns och utnyttja mellanrummen behöver bönderna inte längre avverka skog för att plantera ny.

Fakta

  • Mellan 2011 och 2020 har 280 familjer bytt odlingsmetod till Inga alley cropping
  • Tack vare den nya metoden sparas cirka 600 hektar per år från skövling i området
  • Varje år utökas antalet familjer som omfattas av projektet med cirka 40 familjer

Din hjälp behövs

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.