Brasilien

Landskapet i Brasilien är mycket variationsrikt. I den nordliga delen av landet ligger regnskogsområdet Amazonas medan den sydliga delen av landet är täckt av fjäll och savannområden med skog. Brasilien har också en mycket lång kustlinje längs en stor del av Sydamerikas östkust.

Avskogningen av Amazonas ett stort problem. År 2005 var en femtedel av skogen nedhuggen och den reduceras nu i en takt av mellan 1,5 och 4 procent om året. Gruvverksamhet, boskapsskötsel och jordbruk är några av orsakerna till den omfattande avskogningen.

– Den mest effektiva åtgärden för att bromsa klimatförändringarna är så enkel som att bevara jordens natur. Därför kämpar vi för att rädda regnskog, menar Miguel Jaramillo, Rädda Regnskog.

Amazonas är av stor betydelse för det globala klimatet, dels genom att skogen binder och håller väldigt mycket kol, dels via fotosyntesen som skapas syre och dels genom att den skapar sitt eget nederbördsmönster. Men den tål inte hur mycket avskogning som helst – det finns en risk att hela ekosystemet förändras och att det stora området förvandlas till savann istället för regnskog. Förlusten av regnskog leder också till en tydlig minskning av Brasiliens rika växt- och djurliv samtidigt som det hotar urfolkens existens i området.

– I regnskogen finns en fantastisk mångfald av växter och djur med fler än 50 % av jordens alla arter trots att den endast upptar 7 % av jordens landyta. Därför stöttar Rädda Regnskog flera projekt i Brasiliens regnskogar, säger Miguel Jaramillo, organisationens ordförande.

Flera positiva röster hörs om Rädda Regnskogs arbete, ett omfattande arbete som fått en bra start och där relativt små medel gör stor skillnad. Ulf Nils Rasmusson, forskare på plats i Brasilien för att följa upp Rädda Regnskogs projekt, intygar just detta.