Föreningen Rädda Regnskog är en ideell förening med säte i Sverige. Vi arbetar för att skydda tropisk skog i Latinamerika och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Vi vill också erbjuda en möjlighet till symboliska presenter i form av regnskog. En så stor del som möjligt av gåvor och bidrag går direkt till de projekt vi valt att stödja. Våra projekt väljs ut med stor omsorg. Läs mer under Projekt»

  • 31Aug
    Viktig dokumentation av däggdjur i Galapagos

    Just nu pågår ett viktigt arbete i Rädda Regnskogs reservat Galapagos i Colombia – dokumentation av stora och medelstora däggdjur. Redan har spännande observationer gjorts. Själva dokumentationen görs genom att montera […]

Projekt