Tag: kenya

Ny helgdag för trädplantering i Kenya


Kenyas regering tar ett stort steg i arbetet för klimatet genom att införa en nationell helgdag för trädplantering den 13 november. Detta initiativ är en del av deras ambitiösa mål att plantera 15 miljarder träd före 2032. Under dagen uppmanas alla kenyaner att delta i trädplantering, och departementet för miljö, klimat och skog kommer att tillhandahålla plantor.

Vår samarbetspartner Mabinju Powerhouse Youth Group har under flera år på eget initiativ utfört ett stort arbete med att plantera och distribuera träd till skolor, sjukhus och andra offentliga platser i Siaya County, ett område i närheten av Victoriasjön i sydvästra Kenya. 

Geoffrey Ouma och hans kollegor på Mabinju Powerhouse.

– Regeringen har insett att ett av många sätt att hantera klimatförändringarna är att uppmuntra människor att plantera så många träd som möjligt. Jag är glad över att presidenten tagit initiativ till denna årliga helgdag, det bästa är att han har förstått att naturen bestämmer över människor, inte tvärtom! säger Geoffrey Ouma, grundare av Mabinju Powerhouse Youth Group. 

För närvarande består Kenya av endast cirka sju procent skogsmark.
För att öka detta till över tio procent meddelar regeringen att de avsatt över 870 miljoner kronor för att främja skogsplantering och bevara landets naturliga miljö.

Mabinju Powerhouse odlingar. Foto: Geoffrey Ouma

-Vi uppmärksammar dagen genom att bjuda in Siaya County Government och alla andra intresserade att ansluta sig till oss. Vi planerar att fira genom att plantera  10 000 träd på avskogad mark i Arese Hills. Vi har redan planterat 2 000 träd med stöd från Rädda Regnskog, nu hoppas vi på stöd från regeringen, fortsätter Geoffrey Ouma.

-Det är ett fantastiskt initiativ av Kenyas regering och vi håller tummarna för att Mabinju Powerhouse får det stöd som de behöver för att kunna restaurera skogar norr om Victoriasjön. Så här stora projekt leder ofta till plantager med främmande arter, som inte gynnar vare sig människor eller natur. Vi hoppas att Kenyas regering tar tillfället i akt att gynna biologisk mångfald, klimat samt lokal ekonomi och försörjning genom att stödja lokalt ledda initiativ som Mabinju Powerhouse, säger Pella Thiel, styrelseledamot i Rädda Regnskog. 

Pella Thiel på plats hos Mabinju Powerhouse i början av året.

Vi ser fram emot att höra mer från Mabinju Powerhouse och deras event under måndagen när Geoffrey och hans kollegor får besök av den regionala administrationen och chansen att visa upp sin verksamhet.  

Pella berättar om Kenyaresan och insikter från besöket hos Mabinju Powerhouse

Pella Larsdotter Thiel, ledamot i Rädda Regnskog, är nyligen hemkommen från sin Kenya där hon besökte en av våra partner organisationer Mabinju Powerhouse i sydvästra Kenya. Här berättar hon om några insikter från besöket, bland annat hur organisationen redan har etablerat imponerande plantskolor för skolungdomar men samtidigt vittnar om fortsatta utmaningar när klimatförändringarna leder till oförutsägbara vattentillgångar och torka.

Jag är så imponerad över det enorma engagemanget och handlingskraften, att åstadkomma stora saker fort med mycket små medel. Och inte minst den starka kärleken till naturen. Jag har nog aldrig mött så stark och tydligt uttryckt vilja att hjälpa det levande sammanhanget, det var oerhört inspirerande berättar Pella.

Pella Thiel på besök hos Mabinju Powerhouse i sydvästra Kenya.

Vilka är de största behoven som uttrycktes av våra partners?

Det är så basalt. Vatten! Klimatförändringarna innebär att regnperioderna blir oförutsägbara och minskar i omfattning. Det är därför de arbetar för flera träd eftersom träden skapar nederbörd. Vi kan vara en del av en god cirkel: hjälpa till för bättre vattenförsörjning så att det blir möjligt att plantera fler träd som mildrar klimatförändringarna och på sikt gör att regnet blir mera pålitligt.

Vilka positiva resultat kunde du se på plats?

De gör ett fullkomligt otroligt arbete – bara under det första året vi har samarbetat med Mabinju Powerhouse har de byggt upp en plantskola och ett utbildningscentrum för barn och unga. De åker ut med plantor till skolorna i byarna runtomkring för att lära barnen att plantera träd. I samverkan med byarna restaurerar de skogen runt en flod som drabbats av erosionsproblem på grund av att träden försvunnit.

Millicent är en del av Mabinju Powerhouse och hjälper till att plantera nya träd och dela ut plantor till elever.

Vad tror du om framtiden, vad ger hopp och vad tror du är nycklar för att kunna fortsätta rädda regnskog i Kenya?

När man träffar de unga skogsräddarna i Mabunju så känns det som att allt är möjligt. Om de kan ta sig an klimatkrisen med de väldigt små medel som de har, så måste vi ju kunna åstadkomma underverk tillsammans! Det är inte mycket de behöver för att fortsätta sitt arbete och jag önskar verkligen att vi ska kunna fortsätta stödja dem.

Ta del av fler bilder och berättelser av vårt arbete på vår Instagram eller var med och skänk en gåva. Tillsammans räddar vi regnskog!

Pella Thiel reser till Kenya och vår samarbetspartners Mabinju Powerhouse Youth Group

Pella Thiel gör sig redo för sin resa ner till Kenya för att hälsa på vår samarbetspartners Mabinju Power House. Här delar hon med sig av sitt 2022.

Nu är det snart ett nytt år. Hur skulle du summera det som gått? 

Rädda regnskog har haft ett dynamiskt år med många projekt som startat efter pandemin. Framför allt har vi ökat vår verksamhet i Afrika med nya samarbeten kring restaurering av skog i Rwanda och Kenya. Dessa projekt handlar om att i samverkan med lokalbefolkning öka skogstäcket på mark som tidigare varit skogklädd och samtidigt skapa bättre försörjningsmöjligheter för människor.

Vilket är ditt starkaste minne från året? Något speciellt projekt eller samarbete som sticker ut?

Det har varit otroligt roligt att arbeta ihop med Mabinju Powerhouse Youth Group i västra Kenya. Deras entusiastiska och engagerade arbete för att återbeskoga sin del av Kenya och samtidigt utbilda unga har varit ett tomtebloss i ett annars ganska mörkt 2022.

Vad önskar du dig själv i julklapp?

Fred på jorden 😉

Och för Rädda Regnskogs del, har du några önskningar inför det nya året?

Vi planerar att inleda flera stora projekt under 2023, så jag önskar att flera företag vill bidra till arbetet med att rädda några av Jordens mest artrika ekosystem. Jag önskar mig också en eller flera glada människor som vill hjälpa oss att nå ut på sociala media och berätta om allt bra som våra partners gör för naturen!

Har du någon hälsning till alla gamla, nya och givare, medlemmar och månadsgivare?

TACK! Jag hoppas att ni förstår vilken stor skillnad era bidrag gör för regnskogarna och de som kämpar för dem.

Följ @raddaregnskog på Instagram för att följa Pellas äventyr och rapportering från Kenya!

Hållbart skogsjordbruk räddar Kenyas regnskogar

I Kenya finns väldigt lite av den ursprungliga skogen kvar. Genom trädplantering och ökad kunskap gör vi allt för att återställa skogarna ska bevaras – och fortsätta hjälpa till att rädda vårt klimat.

I vårt nya samarbete med den lokala organisationen Mabinju Power House i Kenya arbetar vi för ett hållbart skogsjordbruk för att förbättra klimatet lokalt och bidra till att hantera de globala klimatförändringarna.

Här besöker Mabinju Power House en av alla skolor för att donera plantor till alla elever.

–       Det handlar om att öka skogens utbredning, berättar Pella Thiel på Rädda Regnskog. Men det handlar också om att öka kunskapen om skogens betydelse för klimatet.

En viktig del av arbetet är att plantera fler träd. Genom att plantera träd förhindras jorderosion och markens förmåga att ta upp regnvatten ökar, träden kan även bidra till att öka nederbörden. 

Parallellt sker ett arbete med att öka kunskapen om hur naturen fungerar, inte minst hos barn och ungdomar.

–        Det är viktigt att fler får kännedom om hur viktiga träden är för klimatet. På så sätt blir vi mer rädda om de träd som redan växer och viljan att plantera nya träd och att ta hand om dem ökar.

2019 besökte organisationen den första skolan i området för att låta eleverna plantera varsitt träd. Målet är att plantera en miljon träd runt om Siaya County. Engagemanget växer stadigt, nya skolor engageras varje vecka  och Geoffrey Ouma från Mabinju Power House och hans kollega Stephen introducerade nyligen ett nytt team.  

Mabinju Power House planterar nya träd för att kunna dela vidare till elever.

–        Idag var vi alla tillsammans på plats och pratade om hur vi kan nå våra mål, var vi står idag och vad vårt nästa steg är, berättar Geoffrey Ouma.

Varje dag tar teamet nya steg mot målet. Under helgen som gick sådde de ännu fler plantor som sedan kommer att delas ut till skolor i området.  

–        Tack vare stödet från Rädda Regnskog känner vi oss helt säkra på att nå vår dröm om att 10 procent av regionen ska vara täckt av skog, säger Geoffrey Ouma.

Med din gåva hjälper du Geoffrey och hans vänner i Kenya att nå sina mål. Vår verksamhet bygger på ideella insatser och din hjälp behövs. Tillsammans räddar vi regnskog.