I Kenya finns väldigt lite av den ursprungliga skogen kvar. Genom trädplantering och ökad kunskap gör vi allt för att återställa skogarna ska bevaras – och fortsätta hjälpa till att rädda vårt klimat.

I vårt nya samarbete med den lokala organisationen Mabinju Power House i Kenya arbetar vi för ett hållbart skogsjordbruk för att förbättra klimatet lokalt och bidra till att hantera de globala klimatförändringarna.

Här besöker Mabinju Power House en av alla skolor för att donera plantor till alla elever.

–       Det handlar om att öka skogens utbredning, berättar Pella Thiel på Rädda Regnskog. Men det handlar också om att öka kunskapen om skogens betydelse för klimatet.

En viktig del av arbetet är att plantera fler träd. Genom att plantera träd förhindras jorderosion och markens förmåga att ta upp regnvatten ökar, träden kan även bidra till att öka nederbörden. 

Parallellt sker ett arbete med att öka kunskapen om hur naturen fungerar, inte minst hos barn och ungdomar.

–        Det är viktigt att fler får kännedom om hur viktiga träden är för klimatet. På så sätt blir vi mer rädda om de träd som redan växer och viljan att plantera nya träd och att ta hand om dem ökar.

2019 besökte organisationen den första skolan i området för att låta eleverna plantera varsitt träd. Målet är att plantera en miljon träd runt om Siaya County. Engagemanget växer stadigt, nya skolor engageras varje vecka  och Geoffrey Ouma från Mabinju Power House och hans kollega Stephen introducerade nyligen ett nytt team.  

Mabinju Power House planterar nya träd för att kunna dela vidare till elever.

–        Idag var vi alla tillsammans på plats och pratade om hur vi kan nå våra mål, var vi står idag och vad vårt nästa steg är, berättar Geoffrey Ouma.

Varje dag tar teamet nya steg mot målet. Under helgen som gick sådde de ännu fler plantor som sedan kommer att delas ut till skolor i området.  

–        Tack vare stödet från Rädda Regnskog känner vi oss helt säkra på att nå vår dröm om att 10 procent av regionen ska vara täckt av skog, säger Geoffrey Ouma.

Med din gåva hjälper du Geoffrey och hans vänner i Kenya att nå sina mål. Vår verksamhet bygger på ideella insatser och din hjälp behövs. Tillsammans räddar vi regnskog.