Pella Larsdotter Thiel, ledamot i Rädda Regnskog, är nyligen hemkommen från sin Kenya där hon besökte en av våra partner organisationer Mabinju Powerhouse i sydvästra Kenya. Här berättar hon om några insikter från besöket, bland annat hur organisationen redan har etablerat imponerande plantskolor för skolungdomar men samtidigt vittnar om fortsatta utmaningar när klimatförändringarna leder till oförutsägbara vattentillgångar och torka.

Jag är så imponerad över det enorma engagemanget och handlingskraften, att åstadkomma stora saker fort med mycket små medel. Och inte minst den starka kärleken till naturen. Jag har nog aldrig mött så stark och tydligt uttryckt vilja att hjälpa det levande sammanhanget, det var oerhört inspirerande berättar Pella.

Pella Thiel på besök hos Mabinju Powerhouse i sydvästra Kenya.

Vilka är de största behoven som uttrycktes av våra partners?

Det är så basalt. Vatten! Klimatförändringarna innebär att regnperioderna blir oförutsägbara och minskar i omfattning. Det är därför de arbetar för flera träd eftersom träden skapar nederbörd. Vi kan vara en del av en god cirkel: hjälpa till för bättre vattenförsörjning så att det blir möjligt att plantera fler träd som mildrar klimatförändringarna och på sikt gör att regnet blir mera pålitligt.

Vilka positiva resultat kunde du se på plats?

De gör ett fullkomligt otroligt arbete – bara under det första året vi har samarbetat med Mabinju Powerhouse har de byggt upp en plantskola och ett utbildningscentrum för barn och unga. De åker ut med plantor till skolorna i byarna runtomkring för att lära barnen att plantera träd. I samverkan med byarna restaurerar de skogen runt en flod som drabbats av erosionsproblem på grund av att träden försvunnit.

Millicent är en del av Mabinju Powerhouse och hjälper till att plantera nya träd och dela ut plantor till elever.

Vad tror du om framtiden, vad ger hopp och vad tror du är nycklar för att kunna fortsätta rädda regnskog i Kenya?

När man träffar de unga skogsräddarna i Mabunju så känns det som att allt är möjligt. Om de kan ta sig an klimatkrisen med de väldigt små medel som de har, så måste vi ju kunna åstadkomma underverk tillsammans! Det är inte mycket de behöver för att fortsätta sitt arbete och jag önskar verkligen att vi ska kunna fortsätta stödja dem.

Ta del av fler bilder och berättelser av vårt arbete på vår Instagram eller var med och skänk en gåva. Tillsammans räddar vi regnskog!