Ett av många företag som valt en klimatsmart julklapp till sin personal i år är Indoor Energy Services. Företaget är verksamt inom samtliga områden kring inomhusklimat, med en helhetssyn där kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik samverkar för att minska energiförbrukningen.

– Medan vi ställer om till klimatsmartare teknik behöver vi hjälpas åt att samtidigt skydda det som är orsaken till att vi ställer om, säger Mats Bjelkevik, VD på Indoor Energy Services.

Kylsystem som står och läcker växthusaggressiva köldmedium runt om i världen är en av de viktigaste och enklaste sakerna vi kan åtgärda för att nå Parisavtalets mål. Indoor har höga ambitioner om att leda denna omställning av kylbranschen i Sverige.

Foto Miguel Jaramillo

– Att förhindra att fel ämnen når atmosfären handlar om att skydda livsförutsättningarna på planeten, vilka vi delar med alla andra folk och alla andra livsformer, säger Mats Bjelkevik. Därför kändes det naturligt för oss att som årets julklapp till personalen att stödja Rädda Regnskogs arbete med att förhindra att regnskog bränns och ödeläggs motsvarande vår personals egna växthusgasutsläpp.

– Ingen av oss klarar omställningen till ett hållbart samhälle på egen hand, säger Pella Thiel, vice ordförande på Rädda Regnskog. Vi är glada över att kunna kombinera Indoors proffsiga arbete med energieffektivisering med vårt arbete med att värna regnskogarna. Genom att goda krafter samverkar blir en utveckling för mänsklig välfärd i harmoni med naturen möjlig.

Många företag hjälper till att rädda regnskog genom oss. Vill ditt företag också vara med och bidra? Tillsammans gör vi stor skillnad! Klimatbidrag för leveranser, låt era kunder vara med och bidra, företagsgåvor eller engångssummor – tillsammans hittar vi en lösning som passar er verksamhet. Hör av dig till info@raddaregnskog.se så tar vi fram ett förslag på hur just ditt företag kan vara med. Se några exempel på samarbeten här: https://raddaregnskog.se/foretagssamarbete/