Madagaskar

Madagaskar är världens fjärde största ö belägen utanför Afrikas sydöstra kust. Tack vare sitt isolerade läge har ett unikt växt- och djurliv utvecklats med många arter som endast finns på ön. Läs mer om de viktiga insatserna vi gör för att rädda det unika växt och djurlivet.