Madagaskar

Madagaskar har ett unikt växt och djurliv som inte går att hitta någon annanstans i världen. Här finns många endemiska arter, det vill säga arter som bara finns just här. När avskogningen ökar hotas det unika växt- och djurlivet. Rädda Regnskog är därför med och stödjer viktiga initiativ för att skydda den värdefulla skogen och de arter som lever där.

Många av arterna på Madagaskar lever på en begränsad yta på den stora ön. Det brukar kallas “mikroendemism” och betyder att arterna bara kan leva på ett specifikt område. Ett sådant område är den centrala så kallade högplatån, ett område som täcker de inre delarna av Madagaskar. Idag består merparten av detta område av grässavann men kvar finns också ett unikt skogsområde – Ambohitantely, som delskyddades redan 1951 och blev 1981 är ett skyddat naturreservat. I detta område finns många unika djurarter bland andra flera olika lemurer och tanrekar. Skogsområdet utsätts löpande för bränder och ett av Rädda Regnskogs många projekt är att utbilda lokalbefolkning, att tillsammans praktiskt röja fram och underhålla brandgator för att minska risken för storskaliga skogsbränder.

Vi är glada att kunna bidra till flera viktiga projekt, alla med det gemensamma målet att bevara den unika skogen på Madagaskar. Genom att arbeta tillsammans med de som bor i skogens närhet kan vi göra stor skillnad, säger Miguel Jaramillo, Rädda Regnskog.

Madagaskar: Brandgator håller elden borta

26 maj, 2021

Värdefull skog på Madagaskars högplatå riskerar att gå upp i rök när eld från omgivande savannområde sprider sig. Med hjälp av brandgator byggda av lokalbefolkningen ska eldens framfart stoppas och […]

Läs mer»