Ecuador

cambugan_1

Cambugánskogen i Ecuador har ett mycket högt skyddsvärde. Vissa delar är i princip opåverkade av människor och artrikedomen är mycket stor. Rikedomen av lianer, orkidéer och mossor är påfallande, och likaså djurlivet som ännu inte till fullo har undersökts. Skogen hotas av uppodling, av illegala avverkningar och av penningstarka personer som vill investera i turistanläggningar.

 

De personer i Ecuador som arbetar för att skydda Cambugán är medlemmar i den ideella stiftelsen Fundación Cambugán, med bas i Quito. I Sverige får de stöd av Föreningen Rädda Regnskog. För att Cambugánskogen ska bevaras långsiktigt samarbetar Fundación Cambugán med lokala bönder och markägare. Tillsammans driver man den administrativt komplicerade processen både för att etablera naturreservatet och för att samtliga markägare ska få lagfart på marken de brukar. En gemensam skötselkommitté ansvarar för reservatets skötsel, restaurerar avskogade områden och vaktar skogen mot illegala timmerhuggare. I närliggande skolor arbetar man långsiktigt med miljöundervisning och naturkännedom. Stiftelsen Cambugán driver också en plantskola för inhemska trädslag för klok återbeskogning, och odlar ekologiska grönsaker som ett bidrag till finansiering av verksamheten och för att sprida kunskaper om ekologisk odling. Internationella volontärer hjälper till i arbetet med reservatet och odlingarna. Se även www.cambugan.org

Rädda Regnskog har stött Cambugán med vår insamling sedan 2005.

Framme i Pintag!

30 september, 2014

Framme i Pintag! Pintag är beläget ca 27 km från Quito, men kändes längre på grund av den bitvis dåliga vägen och den täta trafiken. Jag befinner mig fortfarande på […]

Läs mer»

Cambugànskogens största markägare vill sälja

3 december, 2013

Familjen Román äger nästan 800 hektar mitt i Cambugánflodens avrinningsområde i Ecuador. På marken har det förekommit avverkningar och kolning, men här finns också fantastisk skog, och en forntida väg, […]

Läs mer»