Nu satsar vi alla resurser på molnskogen Cambugán i Anderna

11 mars, 2011

En liten grupp människor i nordvästra Ecuador kämpar för att rädda en av de sista, ursprungliga skogarna i Anderna – molnskogen i bergen kring floden Cambugán. För att skydda skogen måste de köpa marken. Det är bråttom.

pl_molnskog2_camb

Tunga moln över skogen kring Cambugánfloden i nordvästra Ecuador.

En liten grupp människor i nordvästra Ecuador kämpar för att rädda en av de sista, ursprungliga skogarna i Anderna – molnskogen i bergen kring floden Cambugán. För att skydda skogen måste de köpa marken. Det är bråttom.

Cambugánskogen har ett mycket högt skyddsvärde.Vissa delar är i princip opåverkade av människor och artrikedomen är mycket stor. Rikedomen av lianer, orkidér ochmossor är påfallande. Djurlivet har ännu inte undersökts. Men vi vet att denna skog tidigare hängt samman med det omtalade Chocó-området, en så kallad “hot spot”, som hyser en av världens artrikaste skogar över huvudtaget. Där finns både jaguar och sydamerikansk björn. För att Cambugánskogen ska bevaras långsiktigt, samarbetar gruppen med de sex familjer som bor i dalgången längs floden. Byborna garanteras rätten att bruka delar av skogen och sin odlingsmark. Tillsammans vaktar man skogen mot illegala timmerhuggare. Skogen hotas av uppodling, av illegala avverkningar och av penningstarka personer som vill investera i turistanläggningar. Det gäller att hinna före dem… När man väl bildat ett naturreservat, vill man skapa modeller för hållbart jordbruk, och en fältstation för forskning, utbildning och hänsynsfull turism. Allt i samarbete med byborna förstås.

De personer i Ecuador som arbetar för att skydda Cambugán är medlemmar i de ideella organisationerna Fundación Cambugán och Instituto Allpa Janpirina, med bas i Quito. Det är Fundación Cambugán som har det ekonomiska ansvaret. I Sverige får de stöd av Föreningen Rädda Regnskog.

 

Vill du veta mer om Cambugán? Hämta pdf här»

Var i Ecuador finns Cambugan? Karta här»

Fler bilder från projektet»

Fundación Cambugáns hemsida på engelska»