Tag: rwanda

Nytt samarbete i Rwanda – en satsning som räddar regnskog

Rädda Regnskog har inlett ett samarbete med organisationen GER Global Initiative for Environment and Reconciliation i Rwanda. Ett samarbete där vi ser möjligheter att kunna göra stor skillnad – både för regnskogen och dess befolkning. 

Under perioden 2001 till 2010 minskade Rwandas skogsbestånd med nästan 8 procent till följd av avverkning. En av anledningarna är att 99 procent av landets hushåll använder träd och ved för matlagning. Avskogning sker parallellt med effekterna av klimatförändringarna och för med sig jorderosion, förlust av markfuktighet, ökenspridning och i förlängningen hunger och fattigdom för befolkningen. 

GER, Global Initiative for environment and reconciliation, arbetar sedan 2015 för att skogen och dess invånare ska kunna leva i harmoni och stå emot klimatförändringarnas konsekvenser. Med hjälp av bland annat lämpliga kombinationer av träd, grödor och husdjur bedriver GER tillsammans med lokalbefolkningen skogsvård som i förlängningen ger nya möjligheter att leva av det marken ger, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 

I ett nytt pilotprojekt ska nu 15 kvinnor i Bugeseradistriktet i östra Rwanda involveras i skogsjordbruket. Området har i klimatförändringarnas spår drabbats särskilt hårt av långvarig torka, skogsavverkning och en minskad möjlighet att bruka marken med matbrist och hunger som följd. 

– Vi ser fram emot att jobba tillsammans med lokalbefolkningen för att se till att förbättra förutsättningarna att bruka och leva av det marken ger, säger GER:s VD Innocent Mosore. Samtidigt prioriterar vi att utbilda hushåll som leds av kvinnor eftersom vi vill öka jämställdheten i samhället. 

Målet är att projektet inom fem år ska involvera 300 hushåll, att 100 000 nya fruktträd ska ha planterats och att 300 stationer för uppsamling av regnvatten ska ha byggts. 

– Att vi är långsiktiga och stöttar GER som har lång erfarenhet och lokal kännedom om förutsättningarna i Rwanda känns mycket bra, säger Rädda Regnskogs representant Pella Thiel. Tillsammans ska vi göra vad vi kan för att se till att människor kan leva på ett sätt som skyddar regnskogen i landet. 

Rwanda

Satsning på skogsvård som ger resultat

Under de senaste två decennierna har stora delar av regnskogen i västra Rwanda skövlats av människor på jakt efter timmer och nya åkermarker. Nu hoppas Rädda Regnskog kunna bidra till att vända utvecklingen, bland annat genom att involvera lokalbefolkningen.

I Rwanda består energiförbrukningen till 85% av biomassa och 99 procent av alla hushåll använder träd och ved för matlagning. Från 2001 till 2020 gick 37,7 kha skog bokstavligen upp i rök, vilket motsvarar en minskning av landets skogsbestånd med 7,6 procent.

Avskogning sker parallellt med effekterna av klimatförändringarna och för med sig jorderosion, förlust av markfuktighet, vatten- och luftföroreningar, ökenspridning och i förlängningen hunger och fattigdom för befolkningen.

Rädda Regnskog samverkar med GER, Global Initiative for Environment and Reconciliation, som sedan 2015 arbetat för att skogen och dess invånare ska kunna leva i harmoni och hantera och motverka klimatförändringarnas konsekvenser.

Med hjälp av skogsjordbruk, att återinföra inhemska fröer och arter som annars riskerar att utrotas, ger vi stöd till främst kvinnor att på ett hållbart sätt kunna föda sina familjer. Enkelt uttryckt handlar det om att stödja ett slags jordbruk som ger mat och ved och samtidigt gör marken rikare, bevarar biologisk mångfald och skyddar skogarna från exploatering. Totalt har över 500 personer i fem distrikt fått utbildning i hur skogen ska vårdas för att kunna föra kunskapen vidare i byarna och skapa en hållbar framtid. Med vårt stöd kan den framgångsrika verksamheten fortsätta att växa.

Din hjälp behövs. Var med oss och skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Din hjälp behövs!

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.

Läs mer

Global Initiative for Environment and Reconciliation>>