Rädda Regnskog hade ett dynamiskt år förra året.

År 2019 började som ett mycket mörkt år för regnskogarna, säger ordförande Miguel Jaramillo. I bland annat Brasilien och Colombia påbörjades en period av regeringar som har fokus på extraktivistiska modeller vilket förväntas leda till att stora regnskogsarealer försvinner. Framför allt Amazonas har varit i strålkastarljuset med stora arealer regnskog som brändes. Trots denna känsla av hopplöshet finns det fortfarande ljusglimtar, vilka utgörs av organisationer som kämpar för att bevara de kvarvarande regnskogarna. Rädda Regnskog fått ökat förtroende under 2019, vilket har gett oss möjligheten att både bredda vårt engagemang och öka stödet till grupper som kämpar för regnskogen. Allt detta har varit möjligt tack vare ditt stöd och engagemang!

Här är några av höjdpunkterna från våra samarbetspartners:

 • Föreningen Armonia i Bolivia är ett nytt samarbete, som fått bidrag till ett projekt som syftar till att skydda de skogar där den utrotningshotade och endemiska fågeln hornhockon (Paux unicornis), har sin starkaste förekomst.
 • Fundación Cambugan i Ecuador har arbetat med miljöutbildning, integrerade gårdar och hållbar lokalturism som stöd till lokalbefolkningar i närheten av de skogar de skyddar, samt ett samarbete med Quito kommun med syfte att mildra konflikter mellan människor och vilda djur, främst glsögonbjörn. Det gjordes även ett köp av 48,17 hektar skog i Cambugán, vilket ger totalt 1440 hektar permanent skydd.

  Foto: Daniel Alarcón

  Foto: Daniel Alarcón

 • Inga Foundation i Honduras arbetar med att hjälpa familjer att ställa om från svedjebruk till hållbara ekologiska jordbruksmetoder baserade på skogsjordbruk. Under 2019 fick 6 nya samt 8 tidigare familjer stöd.
 • Genom Regnskogsföreningen har Mosaik-projektet i Brasilien kunnats arrangera möten för styrråden för tre delstatliga naturreservat på 7,2 miljoner hektar. I råden ingår delstatsorgan, kommuner, lokala organisationer. Arbete med boskapsägare har gett goda resultat för mer hållbar betesskötsel. Arbetssätt och kontakter för att sprida metoderna kommer fortsätta utvecklas för att sprida metoderna.
 • Serraniagua, Colombia har under året kunnat skydda ett område om nästan 40 000 hektar. Man har även arbetat med miljöutbildning och såväl fysiska mötesplatser som kommunikationssätt har utvecklats: radio, nyhetsbrev, affischer och webbplats. Och två nya grodarter har hittats i naturreservatet Cerro del Ingles!
 • Organisationen Pindo Azul i Uruguay är ett nytt samarbete som fått stöd till arbete med den subtropiska regnskogen i avrinningsområdet Los Cuervos. De har arbetat med återbeskogning och anpassning för att minska slitage från turism.
 • Vi har även inlett ett samarbete med organisationen IUFF i Trinidad-Tobago.

Läs mer i Verksamhetsberättelsen!