Föreningen Rädda Regnskogs nya styrelse är på plats! En bra mix nya och omvalda ledamöter ger föreningen en stabil och bra grund att stå på.

-Jag är övertygad om att vår nya styrelse är rätt personer att ytterligare stärka vår förmåga att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i skogens närhet, säger Pella Larsdotter Thiel, omvald ordförande i föreningen.

– Det lokala engagemanget är en förutsättning för att nå framgång i naturvårdsarbetet. Genom bidragsmedel och goda kontakter med bidragstagarna kan vi stimulera det lokala arbetet med skydd av regnskogar i Sydamerika, säger föreningens vice ordförande Bo Ljungberg.

Nya i styrelsen är Bo Ljungberg, vice ordförande och ledamöterna Svante Hultengren och Marcus Schaefer. Pella Larsdotter Thiel är omvald ordförande och Torbjörn Granlund fortsätter som kassör. Miguel Jaramillo och Kristina Sandberg är omvalda ledamöter.

RR_Styrelse 20151

Bild från första styrelsemötet för nya styrelsen.