Född i Colombia 1966. Flyttade till Sverige 1992. Läste 3 års biologi i Colombia för att sen återuppta studierna i Sverige som avslutades 2001. Från 2002-2007 jobbade jag med limnologiska frågor på Länsstyrelsen i Västerbotten. År 2006 flyttade jag till Stockholm för att jobba med åtgärdsprogrammen för hotade arter på Länsstyrelsen i stockholm. Jag har jobbat ideellt för flera föreningar och varit ordförande för föreningen ALUNA (Umeå). Numera ingår jag i Rädda regnskogs styrelse och är kontaktperson för Serraniagua och Cambugán.

Född och uppväxt i Colombia har jag, fram till flytten till Sverige, haft en naturlig koppling till regnskogen genom att jag alltid haft regnskogen i närheten. Redan i tidig ålder bestämde jag mig för att bli biolog, något som till slut blev verklighet i Sverige. Genom olika resor till regnskogsområden har jag mer och mer förstått vilken betydelse som skogarna har för människorna runt om. Min beundran växer varje gång jag träffar fattiga människor som med egna resurser kämpar för att försvara regnskogen mot olika hot. Regnskogen och i synnerhet de arter som lever i den väcker min fascination. Det finns så mycket nytt att upptäcka och se i dessa skogar!