Välkommen till årsmöte

26 februari, 2017

Den 26 mars hälsar vi alla våra medlemmar välkomna till årsmöte.

Vi inleder dagen klockan 13 med fika och mingel. Klockan 14 startar årsmötet. Efter mötet lyssnar vi på Mary Lesmes, från Colombia och aktiv i Föreningen Rädda Regnskog, som berättar och visar bilder från olika ekosystem och platser i Colombia. Hon kommer framförallt att berätta om Paramon, den andinska grässtäppen. Paramon anses vara ett unik biom inom den neotropiska regionen. De finns bara i Peru (norra), Ecuador, Colombia, Costa Rica och Panama. Dessa ekosystem är viktiga för att fånga, behålla och lagra vatten och de är så kallade “hotspots” för biologisk mångfald. Paramos har ett stort antal endemiska arter, men dess unika egenskaper gör dessa ekosystem sårbara.

26 mars i Stockholm

kl 14-16 i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm.

Anmäl deltagande till Miguel Jaramillo, jaramillomiguel@hotmail.com